PON-PET (08-16H):

+382(67) 99 89 88

Uslovi korišćenja

Hvala što ste posjetili naš internet sajt. Vaš pristup, kao i korišćenje ovog našeg internet sajta (u daljem tekstu: internet sajt) podleže ovim uslovima korišćenja i važećim zakonskim propisima koji uređuju ovu oblast. Pristupom i korišćenjem internet sajta, prihvatate bez ograničenja, ove uslove korišćenja.

1. O Fondaciji “Budi human”

Fondacija “Budi human” je organizacija koja od 2016. godine pomaže djeci koja nisu pomognuta od strane Fonda zdravstva Crne Gore, a koja se bore sa teškim oboljenjima. Upisana je u Registar Nevladinih fondacija pod rednim brojem 293 rješenjem Ministarstva unutrašnjih poslova i javne uprave, broj 01-UPI-006/16-4568/2 od 27.09.2016. godine. Fondacija je registrovana na adresi Blaža Jovanovića 7, 81 000 Podgorica, Crna Gora.

Zvanični e-mail Fondacije “Budi human” je budihuman.me@gmail.com; mobilni: 067/998-988.

Sredstva za liječenje djece prikupljaju se putem SMS donacija, te putem uplata na žiro i devizni račun. Uplata korisniku preko interneta vrši se platnim karticama preko servisa Crnogorske komercijalne banke (CKB).

2. Doniranje i konverzija
 

Fondacija “Budi human” koristi WSPay za online plaćanja.

WSPay je siguran sistem za online plaćanje, plaćanje u realnom vremenu, kreditnim i debitnim karticama te drugim načinima plaćanja. WSPay kupcu i trgovcu osiguravaju siguran upis i prenos upisanih podataka o karticama što podvrđuje i PCI DSS certifikat koji WSPay ima. WSPay koristi SSL certifikat 256 bitne enkripcije te TLS 1.2 kriptografski protokol kao najveći stepen zaštite kod upisa i prenosa podataka.

Novac se može uplatiti „Maestro“, „Viza“, „Master kard“ i „American express“ platnim karticama. U polje naznačeno na sajtu, potrebno je da korisnik unese iznos donacije koji želi da donira. Donacija i sve transakcije koje se obavljaju na našem sajtu vrše se u eurima (EUR). Ukoliko korisnikova platna kartica nije povezana sa računom u pomenutoj valuti, iznos transakcije u eurima biće konvertovan u valutu korsnikovog računa prema kursu banke kod koje je račun otvoren, odnosno izdavaoca platne kartice. Zbog navedenih konverzija, moguća su izvjesna odstupanja od originalnih iznosa transakcije. Fondacija „Budi human“ je neprofitna organizacija i nije u sistemu PDV pa se isti ne obračunava na donirana sredstva.

Za svaku uplatu novčanih sredstava na ime donacije, koja bude izvršena na neki od naprijed navedenih načina, predviđeno je da se 90% od uplaćenog iznosa opredjeljuje za projektne aktivnosti, dok se 10% opredjeljuje za finansiranje aktivnosti Fondacije.

U skladu sa tim, 90% od uplaćenog iznosa  se prenosi na korisnički žiro i devizni račun, dok se 10% prenosi na operativni žiro i devizni račun.

Rad Fondacije je transparentan i javan, i svako lice ima mogućnost da na zvaničnom sajtu Fondacije provjeri podatak koliko je novčanih sredstava ukupno prikupljeno za svakog Korisnika, kao i da li su uplaćena sredstva preusmjerena na način propisan Pravilnikom.


Potvrdom na odgovarajuće dugme korisnik potvrđuje unijeti iznos, nakon čega će biti preusmjeren na narudžbenicu. Narudžbenica sadrži pregled osnovnih detalja u vezi sa donacijom: iznos i podatke o naručiocu. Prije potvrde narudžbenice, možete odustati od doniranja ili izvršiti izmjene u vezi sa donacijom. 

Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuje  procesor platnih kartica, WSPay, pa se tako kompletan proces naplate obavlja na stranicama WSpay-a. Niti jednog trenutka podaci o platnoj  kartici nisu dostupni našem sistemu.

2.1. Zaštita poverljivih podataka o transakciji

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, povjerljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Unos i prijenos ličnih podataka i podataka o broju kreditne kartice zaštićen je najvišim sigurnosnim standardima koje osigurava WSPay sistem za on-line autorizaciju kreditnih kartica u skladu sa zahtjevima kartičara i kartičarskih brendova te PCI DSS standarda. Autorizacija i naplata kreditnih kartica radi se korišćenjem sistema WSPay za autorizaciju i naplatu kartica u realnom vremenu.

2.2. Reklamacije

U slučaju nastanka eventualnih problema u vezi sa doniranjem, korisnik može izvršiti reklamaciju na e-mail adresu: budihuman.me@gmail.com

2.3. Povraćaj donacije

Povraćaj donacije je moguć u slučaju da je donacija izvršena zlopupotrebom platne kartice od strane trećih lica ili u slučaju da je pri uplati donacije unesen pogrešan iznos donacije, i to samo u skladu sa procedurom propisanom ovim Uslovima korišćenja. Potrebno je podnijeti skenirani pisani i obrazloženi zahtjev za povraćaj doniranog iznosa, u slobodnoj formi i potpisan od strane vlasnika platne kartice, i to u roku od 120 dana od izvršene donacije, na elektronsku adresu budihuman.me@gmail.com ili poštom na adresu: Fondacija Budi human, Đoka Miraševića 108, 81 000 Podgorica, Crna Gora.

Uz zahtjev je neophodno dostaviti i e-mail sa potvrdom o izvršenoj transakciji, skeniranu ličnu kartu vlasnika kartice i kontakt telefon. Korisnik će biti kontaktiran od strane Fondacije “Budi human” u roku od 30 radnih dana od prijema urednog zahtjeva. Sredstva koja se vraćaju će Fondacija “Budi human” moći da isplati korisniku samo na račun koji je vezan za platnu karticu kojom je donacija izvršena. Fondacija “Budi human” je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtjev Fondacije obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice. Zahtjevi za povraćaj podnijeti nakon isteka roka od 120 dana od izvršene donacije ili na adresu različitu od adresa ovdje navedenih, neće biti razmatrani.

3. Zaštita privatnosti

Fondacija “Budi human” se obavezuje i garantuje čuvanje i zaštitu privatnosti podataka svih donatora putem ovog sajta. Fondacija prikuplja samo neophodne podatke o donatorima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Svi podaci o korisnicima se čuvaju u skladu sa zakonom. Svi zaposleni u Fondaciji “Budi human” su odgovorni za poštovanje načela zaštite privatnosti. Takođe, Fondacija se obavezuje da ne koristi podatke u druge svrhe, mimo ovlašćenja korisnika. Korisnik je u mogućnosti da u svakom trenutku zatraži da prestane da prima informacije i poruke od Fondacije “Budi human”, a Fondacija je dužna da postupi u skladu sa njegovim zahtjevom.

4. Zaštita intelektualne svojine

Sadržaj prikazan na ovom sajtu, kao što su tekstovi, fotografije, logotipi, video i audio zapisi, dizajn (baneri i ikonice) i softver su vlasništvo Fondacije "Budi human“ i ne mogu se koristiti bez prethodne pisane saglasnosti Fondacije "Budi human“.

×

PON-PET (08-16H):

+382(67) 99 89 88

Pošalji 1 na: 14543