PON-PET (08-16H):

+382(67) 99 89 88

Pitanja i odgovori

Da li se može porukom donirati iz inostranstva?

Nažalost, doniranje putem SMS mogu vršiti samo korisnici Crnogorskog Telekoma, Telenora i mtel-a.

Šta se dešava ako upišem pogrešan broj, ime ili pošaljem praznu poruku na 14543?

U tim slučajevima vaša poruka će se svakako tarifirati i ići će na Opšti račun.

Da li je Fondacija može prikupljena sredstva prebaciti na račun roditelja?

Ne može, plaćaju se isključivo fakture koje su poslate od strane ustanove koja vrši liječenje dijeteta.

Da li Fondacija podržava djecu čije liječenje refundira Fond zdravstva?

Ne, Fondacija podržava isključivo one slučajeve koji iz nekog razloga nijesu podržani od strane Fonda za zdravstvo.

Da li Fondacija podržava liječenje osoba samo do 21 godinu?

Da, Fondacija pomaže u prikupljanju sredstava isključivo za osobe mlađe od 21 godinu.

Da li Fondacija podržava samo djecu oboljelu od karcinoma?

Ne, račun i podbroj se otvara i za druga, ali isključivo rijetka oboljenja.

Kolika je cijena jedne poslate donatorske poruke na 14543?

Cijena jedne poslate poruke je 1 euro. Ministarstvo finansija je ovaj broj oslobodilo plaćanja PDV-a.

Da li je moguće retroaktivno od fondacije tražiti da se naplati liječenje?

Nije. Roditelji moraju prvo potpisati ugovor sa Fondacijom nakon čega Fondacija upoznaje javnost sa vrstom oboljenja i količinom sredstava koje je potrebno prikupiti.

Da li porodica može prikupljati sredstva na privatni račun i tražiti od fondacije da otvori podbroj na 14543?

Ne, svi korisnici fondacije koji žele imati otvoren SMS podbroj, moraju zbog transparentnosti imati i otvoren račun kod Fondacije.

Da li je broj prikazanih pristiglih poruka na portalu jednak iznosu koji uplate operateri?

Nije, operateri uplaćuju isključivo ona sredstva koja su uspjeli da naplatile od korisnika. Taj iznos je uvijek manji od ukupno pristiglog broja poruka.

Kada pošaljem donatorsku poruku na 14543 da li su ta sredstva odmah na računu fondacije?

Nisu. Prikazana sredstva za uplate na račun se nalaze na računu fondacije. Uplate putem SMS-a će biti uplaćene na račun 50 dana nakon obračunskog perioda koji se vrši na kraju tekućeg mjeseca kada je SMS donacija izvršena.

Da li Fondacija ima prioritete?

Fondacija nema prioritete. Profili se otvaraju za sve korisnike koji zadovolje uslove i saglasni su sa pravilnikom Fondacije. Nakon toga donatori mogu da biraju kojoj osobi žele da pomognu.

×

PON-PET (08-16H):

+382(67) 99 89 88

Pošalji 1 na: 14543