PON-PET (08-16H):

+382(67) 99 89 88

Pitanja i odgovori

Da li se može porukom donirati iz inostranstva?

Nažalost, doniranje putem SMS mogu vršiti samo korisnici Crnogorskog Telekoma, Telenora i Mtel-a.

Šta se dešava ako upišem pogrešan broj, ime ili pošaljem praznu poruku na 14543?

U tim slučajevima vaša poruka će se svakako tarifirati i ići će na Opšti račun.

Da li je Fondacija može prikupljena sredstva prebaciti na račun korisnika?

Ne može, plaćaju se isključivo fakture koje su poslate od strane ustanove koja vrši liječenje korisnika.

Da li Fondacija podržava djecu čije liječenje refundira Fond zdravstva?

Da, Fondacija pomaže djeci sa teškim oboljenjima bez obzira na to da li im je pomogao Fond zdravstva Crne Gore.

Da li Fondacija podržava liječenje osoba samo do 21 godinu?

Da, Fondacija pokreće proceduru za pružanje pomoći u liječenju licima do 21 godinu.

Da li Fondacija podržava samo djecu oboljelu od karcinoma?

Ne. Fondacija "Budi human" pomaže djeci koja boluju od karcinoma, ali i djeci oboljeloj od drugih, teških oboljenja.

Kolika je cijena jedne poslate donatorske poruke na 14543?

Cijena jedne poslate poruke je 1 euro. Ministarstvo finansija je ovaj broj oslobodilo plaćanja PDV-a.

Da li Fondacija podržava liječenje odraslih osoba?

Ne, Fondacija pomaže licima do 21 godinu.

Da li je moguće retroaktivno od fondacije tražiti da se naplati liječenje?

Nije. Roditelji, odnosno korisnici, moraju prvo potpisati ugovor sa Fondacijom nakon čega Fondacija upoznaje javnost sa vrstom oboljenja i količinom sredstava koje je potrebno prikupiti.

Da li porodica može prikupljati sredstva na privatni račun i tražiti od fondacije da otvori podbroj na 14543?

Ne, svi korisnici fondacije koji žele imati otvoren SMS podbroj, moraju zbog transparentnosti imati i otvoren račun kod Fondacije.

Da li je broj prikazanih pristiglih poruka na portalu jednak iznosu koji uplate operateri?

Nije, operateri uplaćuju isključivo ona sredstva koja su uspjeli da naplatile od korisnika. Taj iznos je uvijek manji od ukupno pristiglog broja poruka.

Kada pošaljem donatorsku poruku na 14543 da li su ta sredstva odmah na računu fondacije?

Nisu. Prikazana sredstva za uplate na račun se nalaze na računu fondacije. Uplate putem SMS-a će biti uplaćene na račun 50 dana nakon obračunskog perioda koji se vrši na kraju tekućeg mjeseca kada je SMS donacija izvršena.

Da li Fondacija ima prioritete?

Fondacija nema prioritete. Profili se otvaraju za sve korisnike koji zadovolje uslove i saglasni su sa pravilnikom Fondacije. Nakon toga donatori mogu da biraju kojoj osobi žele da pomognu.

×

PON-PET (08-16H):

+382(67) 99 89 88

Pošalji 1 na: 14543