PON-PET (08-16H):

+382(67) 99 89 88

Danilo Nikolić

Doniraj uplatnicom
  • Žiro račun: Teleton
  • Devizni račun: Teleton
  • IBAN: Teleton
  • SWIFT: Teleton

Fondacija je za šesnaestogodišnjeg Danila Nikolića, koji se od tumora na mozgu liječi u Turskoj, uplatila iznos od 7.500 eura u okviru raspodjele sredstava sa Teleton računa za djecu koja boluju od karcinoma.

Danilo se intenzivno liječi već tri godine, a nakon tri operacije koje su izvršene u Beogradu, zbog teške dijagnoze, liječenje je morao nastaviti u Turskoj.

Nakon pregleda dostavljene dokumentacije i neophodnosti nastavka intenzivnog liječenja, Fondacija je za Danila isplatila iznos od 7.500 eura.

Raspodjela sredstava

RASPODJELA SA TELETON RACUNA 7500

Prikazana sredstva za uplate na račun se nalaze na računu Fondacije.

PRIKUPLJENA SU SREDSTVA U IZNOSU OD

7500.00EUR

HVALA!

Bankovna uplata

Lokalne uplate:

Teleton

Uplate iz inostranstva:

Teleton

IBAN: Teleton

SWIFT: Teleton

1 donatora

* Prikazana sredstva za uplate na račun se nalaze na računu Fondacije.

Datum Organizacija/Ime Iznos
25-08-2021 RASPODJELA SA TELETON RACUNA 7500.00€
DatumBroj telefonaOperaterIznos
1 donatora

*Uplate putem SMS-a će biti uplaćene na račun 50 dana nakon obračunskog perioda koji se vrši na kraju tekućeg mjeseca kada je SMS donacija izvršena.
* Korisnici M-tel mreže nemaju mogućnost praćenja donacija uživo. Njihove uplate se rasporedjuju na račun korisnika nakon uplate od strane operatera.
* Mobilni operateri će na račun Fondacije uplaćivati sredstva koja su uspjeli da naplate od korisnika koji su donirali SMS porukom.

Uplate putem platnih kartica

1 donatora

* Prikazana sredstva za uplate na račun se nalaze na računu Fondacije.

Datum Organizacija/Ime Iznos
1 donatora

*Uplate putem SMS-a će biti uplaćene na račun 50 dana nakon obračunskog perioda koji se vrši na kraju tekućeg mjeseca kada je SMS donacija izvršena.
* Korisnici M-tel mreže nemaju mogućnost praćenja donacija uživo. Njihove uplate se rasporedjuju na račun korisnika nakon uplate od strane operatera.
* Mobilni operateri će na račun Fondacije uplaćivati sredstva koja su uspjeli da naplate od korisnika koji su donirali SMS porukom.

Raspodjela sredstava

×

PON-PET (08-16H):

+382(67) 99 89 88

Pošalji 1 na: 14543