PON-PET (08-16H):

+382(67) 99 89 88

Slobo Selimović

Doniraj uplatnicom
  • Žiro račun: Teleton
  • Devizni račun: Teleton
  • IBAN: Teleton
  • SWIFT: Teleton

Slobo Selimović je dječak koji boluje od Hočkinovog limfoma, maligne bolesti zbog koje je morao liječenje nastaviti u Turskoj. Odmah po prijemu dokumentacije, za ovog dječaka opredijeljeno je 7500 eura pomoći, kako bi dječak i njegova porodica mogli da podnesu troškove liječenja u stranoj zemlji.

Raspodjela sredstava

RASPODJELA SA TELETON RACUNA 7500

Prikazana sredstva za uplate na račun se nalaze na računu Fondacije.

PRIKUPLJENA SU SREDSTVA U IZNOSU OD

7500.00EUR

HVALA!

Bankovna uplata

Lokalne uplate:

Teleton

Uplate iz inostranstva:

Teleton

IBAN: Teleton

SWIFT: Teleton

2 donatora

* Prikazana sredstva za uplate na račun se nalaze na računu Fondacije.

Datum Organizacija/Ime Iznos
29-01-2024 RASPODJELA SA TELETON RACUNA 7500.00€
DatumBroj telefonaOperaterIznos
2 donatora

*Uplate putem SMS-a će biti uplaćene na račun 50 dana nakon obračunskog perioda koji se vrši na kraju tekućeg mjeseca kada je SMS donacija izvršena.
* Korisnici M-tel mreže nemaju mogućnost praćenja donacija uživo. Njihove uplate se rasporedjuju na račun korisnika nakon uplate od strane operatera.
* Mobilni operateri će na račun Fondacije uplaćivati sredstva koja su uspjeli da naplate od korisnika koji su donirali SMS porukom.

Uplate putem platnih kartica

2 donatora

* Prikazana sredstva za uplate na račun se nalaze na računu Fondacije.

Datum Organizacija/Ime Iznos
27-02-2024 Dragan Ristelic 5.00€
2 donatora

*Uplate putem SMS-a će biti uplaćene na račun 50 dana nakon obračunskog perioda koji se vrši na kraju tekućeg mjeseca kada je SMS donacija izvršena.
* Korisnici M-tel mreže nemaju mogućnost praćenja donacija uživo. Njihove uplate se rasporedjuju na račun korisnika nakon uplate od strane operatera.
* Mobilni operateri će na račun Fondacije uplaćivati sredstva koja su uspjeli da naplate od korisnika koji su donirali SMS porukom.

Raspodjela sredstava

×

PON-PET (08-16H):

+382(67) 99 89 88

Pošalji 1 na: 14543