PON-PET (08-16H):

+382(67) 99 89 88

Davud Demić

Doniraj uplatnicom
  • Žiro račun: Teleton
  • Devizni račun: Teleton
  • IBAN: Teleton
  • SWIFT: Teleton

Za četvorogodišnjeg Davuda koji boluje od leukemije upućena pomoć u iznosu od 3.000 eura!

Davud Demić je četvorogodišnji dječak iz Rožaja koji boluje od leukemije.  U toku liječenja bio je podvrgnut agresivnim tretmanima koji su ga i životno ugrožavali.

On mora nastaviti sa liječenjem, a osim u Crnoj Gori, planirani su dalji tretmani i u Beogradu.

Za ovog hrabrog dječaka je upućen iznos od 3.000 radi olakšavanja nastavka procesa liječenja.

Raspodjela sredstava

RASPODJELA SA TELETON RACUNA 3000

Prikazana sredstva za uplate na račun se nalaze na računu Fondacije.

PRIKUPLJENA SU SREDSTVA U IZNOSU OD

3000.00EUR

HVALA!

Bankovna uplata

Lokalne uplate:

Teleton

Uplate iz inostranstva:

Teleton

IBAN: Teleton

SWIFT: Teleton

2 donatora

* Prikazana sredstva za uplate na račun se nalaze na računu Fondacije.

Datum Organizacija/Ime Iznos
23-10-2023 RASPODJELA SA TELETON RACUNA 3000.00€
DatumBroj telefonaOperaterIznos
2 donatora

*Uplate putem SMS-a će biti uplaćene na račun 50 dana nakon obračunskog perioda koji se vrši na kraju tekućeg mjeseca kada je SMS donacija izvršena.
* Korisnici M-tel mreže nemaju mogućnost praćenja donacija uživo. Njihove uplate se rasporedjuju na račun korisnika nakon uplate od strane operatera.
* Mobilni operateri će na račun Fondacije uplaćivati sredstva koja su uspjeli da naplate od korisnika koji su donirali SMS porukom.

Uplate putem platnih kartica

2 donatora

* Prikazana sredstva za uplate na račun se nalaze na računu Fondacije.

Datum Organizacija/Ime Iznos
27-10-2023 Irena Korać 20.00€
2 donatora

*Uplate putem SMS-a će biti uplaćene na račun 50 dana nakon obračunskog perioda koji se vrši na kraju tekućeg mjeseca kada je SMS donacija izvršena.
* Korisnici M-tel mreže nemaju mogućnost praćenja donacija uživo. Njihove uplate se rasporedjuju na račun korisnika nakon uplate od strane operatera.
* Mobilni operateri će na račun Fondacije uplaćivati sredstva koja su uspjeli da naplate od korisnika koji su donirali SMS porukom.

Raspodjela sredstava

×

PON-PET (08-16H):

+382(67) 99 89 88

Pošalji 1 na: 14543