PON-PET (08-16H):

+382(67) 99 89 88

Balša Marljukić

Doniraj uplatnicom
  • Žiro račun: Teleton
  • Devizni račun: Teleton
  • IBAN: Teleton
  • SWIFT: Teleton

Balša Marljukić je dječak kome su 2016. godine otkrivena dva tumora na mozgu. Tri puta je operisan u Beogradu, nakon čega je upućen u Tursku na dalje liječenje.

Balša se i dalje nalazi na klinici gdje prima hemioterapiju, a, prema preporuci ljekara, ovaj dječak će svoje liječenje u Turskoj nastaviti i u narednom periodu.

Fondacija Budi human je za Balšu uputila pomoć u iznosu od 15.000 eura.

Raspodjela sredstava

RASPODJELA SA TELETON RACUNA 15000

Prikazana sredstva za uplate na račun se nalaze na računu Fondacije.

PRIKUPLJENA SU SREDSTVA U IZNOSU OD

15000.00EUR

HVALA!

Bankovna uplata

Lokalne uplate:

Teleton

Uplate iz inostranstva:

Teleton

IBAN: Teleton

SWIFT: Teleton

1 donatora

* Prikazana sredstva za uplate na račun se nalaze na računu Fondacije.

Datum Organizacija/Ime Iznos
26-08-2021 RASPODJELA SA TELETON RACUNA 15000.00€
DatumBroj telefonaOperaterIznos
1 donatora

*Uplate putem SMS-a će biti uplaćene na račun 50 dana nakon obračunskog perioda koji se vrši na kraju tekućeg mjeseca kada je SMS donacija izvršena.
* Korisnici M-tel mreže nemaju mogućnost praćenja donacija uživo. Njihove uplate se rasporedjuju na račun korisnika nakon uplate od strane operatera.
* Mobilni operateri će na račun Fondacije uplaćivati sredstva koja su uspjeli da naplate od korisnika koji su donirali SMS porukom.

Uplate putem platnih kartica

1 donatora

* Prikazana sredstva za uplate na račun se nalaze na računu Fondacije.

Datum Organizacija/Ime Iznos
1 donatora

*Uplate putem SMS-a će biti uplaćene na račun 50 dana nakon obračunskog perioda koji se vrši na kraju tekućeg mjeseca kada je SMS donacija izvršena.
* Korisnici M-tel mreže nemaju mogućnost praćenja donacija uživo. Njihove uplate se rasporedjuju na račun korisnika nakon uplate od strane operatera.
* Mobilni operateri će na račun Fondacije uplaćivati sredstva koja su uspjeli da naplate od korisnika koji su donirali SMS porukom.

Raspodjela sredstava

×

PON-PET (08-16H):

+382(67) 99 89 88

Pošalji 1 na: 14543