PON-PET (08-16H):

+382(67) 99 89 88

Opšti račun

Opšti žiro i devizni račun Fondacije je račun u vlasništvu Fondacije koji je otvoren kod poslovne banke Fondacije, a u svrhu prikupljanja i raspodjele sredstava svim korisnicima podjednako.

Da bismo vam približili način funkcionisanja Opšteg računa Fondacije, u nastavku navodimo slučajeve u kojima će se donirana sredstva naći na pomenutom računu:

1) Svi donatori koji žele da pomognu korisnicima Fondacije putem SMS-a, mogu to učiniti na način što će upisati broj 1 u sadržaj poruke i poslati SMS na broj 14543. Takva donacija odlazi na Opšti račun Fondacije, sa kog će se sav donirani novac na kraju mjeseca dijeliti na ravnomjerne djelove na sve korisnike (odnosi se i na nove korisnike čiji profili budu otvoreni do kraja mjeseca u kojem su sredstva uplaćena).

2) Svi donatori koji žele da pomognu korisnicima Fondacije putem uplate, mogu uplatiti novac na žiro račun 520-14624-47 ili devizni račun 520042000000849635. Takva donacija, takođe će odlaziti na Opšti račun Fondacije, sa kog će se sav donirani novac na kraju mjeseca dijeliti ravnomerno svim korisnicima.

3) Ukoliko donator pogriješi broj, ime ili pošalje praznu poruku na 14543, takva poruka će se svakako tarifirati i ići će na Opšti račun Fondacije sa kog će na kraju mjeseca svim aktivnim korisnicima sredstva biti raspoređena podjednako.

Hitni slučajevi su izuzetak:

Tročlana komisija ljekara i članovi Upravnog odbora Fondacije imaju mogućnost da izuzetno hitne slučajeve naslove sa statusom prioriteta i u tom slučaju će se kompletna sredstva sa Opšteg računa prebaciti na račun onog Korisnika koji je ocjenjen kao najhitniji. Takvi slučajevi su teška oboljenja kod kojih sredstva moraju da se prikupe što prije jer korisnik vodi bitku sa vremenom.

Sve donacije na Opštem računu su transparentne i posjetioci portala www.budihuman.me mogu da ih vide u stvarnom vremenu upravo na ovoj stranici.

 

Raspodjela sredstava

Raspodjela za Eldina Sabanovica 6260

Raspodjela za Sofiju Vesovic 2741

Raspodjela za Eldina Sabanovica 2741

Raspodjela za Sofiju Vesovic 1964

Raspodjela za Alena Muratovica 1964

Raspodjela za Eldina Sabanovica 1964

Raspodjela za bracu Novicevic 3067

Raspodjela korisnicima 47038

Raspodjela korisnicima

Raspodjela za Iva Radulovica

Raspodjela za Anesu Pejcinovic

Raspodjela za Radovana Krivokapica

Raspodjela za Sofiju Djukanovic

Raspodjela za Adeu Dervisagu

Raspodjela za Iva Radulovica

Raspodjela za Adeu Dervisagu

Raspodjela za Sofiju Djukanovic

Raspodjela za Radovana Krivokapica

Raspodjela za Anesu Pejcinovic

Raspodjela za Iva Radulovica

Raspodjela za Anesu Pejcinovic

Raspodjela za Radovana Krivokapica

Raspodjela za Sofiju Djukanovic

Raspodjela za Adeu Dervisagu

Anesa Pejcinovic raspodjela za 4,5,6,7,8,9 - 2018

Radovan Krivokapic raspodjela za 1,2,3,4,5,6,7,8,9 - 2018

Tihana Prelevic raspodjela za 1,2,3,4,5,6,7,8,9 - 2018

Jovan Cenic raspodjela za 1,2,3,4,5,6,7,8,9 - 2018

Milena Becanovic raspodjela za 1,2,3,4,5,6,7,8,9 - 2018

Sofija Vesovic raspodjela za 1,2,3,4,5,6,7,8,9 - 2018

Sofija Djukanovic raspodjela za 3,4,5,6,7,8,9 - 2018

Adnan Resulbegovic raspodjela za 3,4,5,6,7,8,9 - 2018

Adea Dervisaga raspodjela za 1,2,3,4,5,6,7,8,9 - 2018

Milena Becanovic raspodjela za 8,9,10,11,12 - 2017

Sofija Susic raspodjela za 11,12 - 2017

Sofija Vesovic raspodjela za 10,11,12 - 2017

Adea Dervisaga raspodjela za 9,10,11,12 - 2017

Jovan Cenic raspodjela za 7,8,9,10,11,12 - 2017

Tihana Prelevic raspodjela za 7,8,9,10,11,12 - 2017

Radovan Krivokapic raspodjela za 7,8,9,10,11,12 - 2017

Ilina Raonic raspodjela za 7,8,9,10,11,12 - 2017

Kristijan Radulovic raspodjela za 7,8,9,10,11,12 - 2017

Provizija banke za placanje

Za Ilinu Raonic

Za Kristijana Radulovica

Teleton prenos sredstava

Prenos za lijecenje Andjele Petrovic

Prenos za lijecenje Selene Mandic

Prikazana sredstva za uplate na račun se nalaze na računu Fondacije.

Stanje na računu

9719.88

Bankovna uplata

Lokalne uplate:

520-14624-47

Uplate iz inostranstva:

520042000000849635

IBAN: ME25520042000000849635

SWIFT: HBBAMEPGXXX

27573 donatora

* Prikazana sredstva za uplate na račun se nalaze na računu Fondacije.

Datum Organizacija/Ime Iznos
26-11-2021 CELANOVC TIJANA 30.00€
26-11-2021 PRIBILOVIC MLADEN 5.00€
24-11-2021 DJUROVIC DZEPO 45.00€
24-11-2021 ODELJENJE 2A GIMNAZIJA SLOBODAN SKEROVIC 20.00€
24-11-2021 ODELJENJE III -1 GIMNAZIJA SLOBODAN SKEROVIC 20.00€
24-11-2021 LEKIC NEMANJA 25.00€
23-11-2021 VICIC VJERA 22.00€
23-11-2021 SEKULARAC LJILJANA 10.00€
23-11-2021 KOJADINOVIC VUK 20.00€
22-11-2021 DLABAC ALEKSANDAR 100.00€
22-11-2021 MILIC PAVLE 50.00€
22-11-2021 SABOVIC SVETLANA 10.00€
22-11-2021 STANKOVIC BRANKA 10.00€
19-11-2021 LAZAREVIC DRAGAN 27.00€
19-11-2021 CAVIC FILIP 20.00€
19-11-2021 ULICEVIC MAJA 6.00€
18-11-2021 VESKOVIC DRAGICA 9.00€
17-11-2021 ODJELJENJE I O GIMNAZIJA SLOBODAN SKEROVIC 20.00€
17-11-2021 RASOVIC DANIJELA 235.00€
16-11-2021 VUKCEVIC IRENA 7.50€
16-11-2021 DJUKIC IGOR 14.00€
16-11-2021 GIMNAZIJA SLOBODAN SKEROVIC 20.00€
16-11-2021 LILIC ANDREJ 20.00€
16-11-2021 IN FLOW 100.00€
15-11-2021 NIKIC MILICA 30.00€
15-11-2021 COGURIC MIHAILO 20.00€
15-11-2021 DRAGAS VITOMIR 20.00€
15-11-2021 GIMNAZIJA S SKEROVIC 20.00€
15-11-2021 NIKIC JELENA 20.00€
15-11-2021 LUCIC DARKO 120.00€
15-11-2021 VOJINOVIC JOVAN 20.00€
15-11-2021 BAKIC VASILIJE 20.00€
15-11-2021 SEKULIC DANILO 20.00€
15-11-2021 RUZIC VASILIJE 20.00€
15-11-2021 VUCINIC MARKO 20.00€
15-11-2021 ODJELJENJE II S2 SLOBODAN SKEROVIC 20.00€
15-11-2021 STIBOHAR DRAGOMIR 5.00€
15-11-2021 DRAGOVC VESNA 102.00€
15-11-2021 CELEBIC DAVID 20.00€
15-11-2021 ODJELJENJE I B GIMNAZIJA SLOBODAN SKEROVIC 20.00€
15-11-2021 KOJOVIC ANDRIJA 20.00€
15-11-2021 VUKASINOVIC FILIP 20.00€
12-11-2021 VUKOVIC DANILO 20.00€
12-11-2021 OTASEVIC SLAVICA 150.00€
12-11-2021 ODELJENJE 4L GIMNAZIJA 20.00€
12-11-2021 PPU OSMJEH 576.42€
12-11-2021 MIROVIC MARKO 5.00€
11-11-2021 KOVAC V LADIMIR 10.00€
11-11-2021 MILATOVIC SONJA 100.00€
11-11-2021 GRADJANSKA ALIJANSA 80.00€
11-11-2021 BOSKOVIC ILIJA 20.00€
11-11-2021 KAVARIC NEMANJA 20.00€
10-11-2021 RADULOVIC VLADAN 20.00€
10-11-2021 ORLANDO MONIKA 3.00€
10-11-2021 VUCUREVIC BOJANA 5.00€
09-11-2021 KOVACEVIC VERICA 25.00€
08-11-2021 RADONJIC MARKO 10.00€
08-11-2021 BOJANIC SNEZANA 16.00€
08-11-2021 COROVIC MILOVAN 20.00€
05-11-2021 PZU LEKOVIC OPSTA STOMAT. 15.00€
05-11-2021 SINIK NEMANJA 30.00€
05-11-2021 VUKCEVIC IRENA 7.50€
04-11-2021 MICUNOVIC VLADAN 80.00€
04-11-2021 DJUROVIC ISIDORA 5.00€
04-11-2021 PAVICEVIC JELENA 12.00€
03-11-2021 PAVLOVIC BOZIDAR 20.00€
03-11-2021 MILACIC BOJANA 20.00€
02-11-2021 SPAHIC AMAR 20.00€
02-11-2021 MONTE MITROS DOO 100.00€
02-11-2021 ALBIJANIC ELEONORA 25.00€
02-11-2021 LAKIC MARIJA 10.00€
01-11-2021 CEMAN ASMIR 3.00€
01-11-2021 MURISIC ZELJKA 10.00€
01-11-2021 HEL COMPANY 400.00€
01-11-2021 DJUKIC IGOR 10.00€
01-11-2021 MEHOVIC ELVIR 20.00€
01-11-2021 VOJVODIC VALENTINA 25.00€
01-11-2021 SARANOVIC MILADIN 20.00€
31-10-2021 RASPODJELA 1750.00€
29-10-2021 GENERALI OSIGURANJE - ZAPOSLENI 310.00€
29-10-2021 MONTEPUT DOO 10.00€
29-10-2021 VUKOVIC DANIJELA 35.00€
29-10-2021 VIDAKOVIC IVANA 2.00€
28-10-2021 DJURICIC MARIJA 10.00€
27-10-2021 SIMONOVIC SANJA 100.00€
27-10-2021 GRBOVIC JADRANKA 300.00€
26-10-2021 PREDSKOLSKA USTANOVA OSMJEH 20.00€
25-10-2021 STANKOVIC BRANKA 10.00€
25-10-2021 ZIVKOVIC VUKOTA 20.00€
25-10-2021 MARKOVIC ALEKSANDRA 15.00€
25-10-2021 SUSOVIC SRDJAN 20.00€
25-10-2021 STOJANOVIC LADO 100.00€
25-10-2021 KALAMPEROVIC ALEN 15.00€
23-10-2021 BACKOVIC MUHAMED 21.00€
22-10-2021 REFLEKSING DOO PODGORICA 150.00€
19-10-2021 POPOVIC TINA 200.00€
19-10-2021 VUCUROVIC SNEZANA 10.00€
18-10-2021 MILIC ALEKSANDAR 50.00€
18-10-2021 VUKCEVIC MILO 30.00€
18-10-2021 BOJOVIC TIJANA 30.00€
18-10-2021 RADOSEVIC STEFAN 10.00€
15-10-2021 RADULOVIC MLADEN 10.00€
14-10-2021 KOVACEVIC MARIJANA 20.00€
13-10-2021 DLABAC ALEKSANDAR 100.00€
13-10-2021 LUCIC DARKO 300.00€
11-10-2021 RADULOVIC M VLADAN 20.00€
11-10-2021 KOVAC VLADIMIR 10.00€
11-10-2021 KUC-VUKCEVIC ALEKSANDRA 10.00€
11-10-2021 BOSKOVIC GORICA 10.00€
09-10-2021 KNEZEVIC BOZIDAR 10.00€
08-10-2021 RADONJIC MARKO 10.00€
08-10-2021 MIROVIC MARKO 5.00€
07-10-2021 SULEJMANOVIC JARMIN 25.00€
07-10-2021 BOSKOVIC TAMARA 13.00€
06-10-2021 DAMJANOVIC EMILIJA 50.00€
05-10-2021 KRGUSIC VID 20.00€
05-10-2021 PAVLOVIC BOZIDAR 20.00€
05-10-2021 LJUMOVIC BOJANA 100.00€
04-10-2021 DJUROVIC ISIDORA 5.00€
04-10-2021 LAZAREVIC KATARINA 10.00€
04-10-2021 LAKIC MARIJA 10.00€
04-10-2021 DZEBHANIC HALIM 10.00€
04-10-2021 JOVANOVIC BOJANA 10.00€
04-10-2021 SARANOVIC MILADIN 20.00€
02-10-2021 KALAMPEROVIC ALEN 30.00€
02-10-2021 BURZANOVIC MILENA 300.00€
01-10-2021 SINIK NEMANJA 30.00€
01-10-2021 SAMARDZIC BILJANA 20.00€
01-10-2021 CEROVIC ALEKSANDRA 20.00€
01-10-2021 SKORUPAN MIRHAD 5.00€
01-10-2021 LUCIC JOVAN 10.00€
01-10-2021 HEL COMPANY 400.00€
01-10-2021 MILACIC BOJANA 20.00€
01-10-2021 DLABAC ALEKSANDAR 200.00€
30-09-2021 MONTE PUT DOO 10.00€
30-09-2021 GENERALI OSIGURANJE - ZAPOSLENI 300.00€
30-09-2021 CEROVIC ALEKSANDRA 50.00€
30-09-2021 PEKIC MILOS 55.00€
30-09-2021 MEHOVIC ELVIR 40.00€
30-09-2021 VUCETIC MARIJANA 5.00€
30-09-2021 MILJEVIC MARKO 50.00€
30-09-2021 SUSOVIC SRDJAN 20.00€
29-09-2021 MINIC VUKSAN 10.00€
29-09-2021 DJUROVIC MIRKO 10.00€
29-09-2021 OPSTINA NIKSIC 50.00€
28-09-2021 KANKARAS ANA 205.00€
28-09-2021 MATIJEVIC BRANISLAV 20.00€
27-09-2021 MITROVIC NATALIJA 30.00€
27-09-2021 MARSTJEPOVIC NIKOLA 55.00€
27-09-2021 ZIVKOVIC MILOJKA 15.00€
27-09-2021 DJUROVIC DZEPO 45.00€
24-09-2021 MURISIC ZELJKA 20.00€
24-09-2021 VUCUROVIC SNEZANA 10.00€
24-09-2021 POPOVIC ANA 200.00€
24-09-2021 STANKOVIC BRANKA 10.00€
23-09-2021 KRUTA TIJANA 30.00€
23-09-2021 KARASTANOVIC KENAN 21.00€
22-09-2021 ZVICER DRAGANA 20.00€
17-09-2021 KRUNIC TIHOMIR 300.00€
17-09-2021 NIKCEVIC IVANA 20.00€
17-09-2021 REFLEKSING DOO PODGORICA 100.00€
17-09-2021 ROGANOVIC VASKO 30.00€
17-09-2021 RAVIC ANDREA 10.00€
16-09-2021 SIMIC DANIJELA 2.00€
16-09-2021 SIMIC DANIJELA 18.00€
14-09-2021 PERAZIC ADNAN 25.00€
13-09-2021 SCEPANOVIC MILICA 50.00€
13-09-2021 KOVAC VLADIMIR 10.00€
13-09-2021 MARKOVIC NOVICA 20.00€
11-09-2021 INFINITY MARKETING DOO 100.00€
10-09-2021 MIROVIC MARKO 5.00€
10-09-2021 RADULOVIC VLADAN 20.00€
10-09-2021 DANILOVIC BOJANA 6.00€
10-09-2021 DJURICKOVIC NEDA 5.00€
09-09-2021 RADONJIC MARKO 10.00€
09-09-2021 UKIC GORAN 15.00€
09-09-2021 SINIK NEMANJA 30.00€
07-09-2021 STOJANOVIC LADO 100.00€
07-09-2021 VUKCEVIC ALEKSANDRA 10.00€
07-09-2021 KRGUSIC VID 20.00€
07-09-2021 BUBANJA ANA 100.00€
06-09-2021 NENEZIC BRANISLAV 25.00€
06-09-2021 DERETIC JELENA 45.00€
06-09-2021 KRIVOKAPIC DIANA 50.00€
06-09-2021 MONIKA I BRANKA 15.00€
04-09-2021 DJUROVIC ISIDORA 5.00€
03-09-2021 LAZAREVIC KATARINA 10.00€
03-09-2021 TIGANJ DIJANA 30.00€
03-09-2021 BULATOVIC KOLASIN 100.00€
02-09-2021 MILACIC BOJANA 20.00€
02-09-2021 COSOVIC TEODORA 10.00€
02-09-2021 KARASTANOVIC KENAN 32.00€
01-09-2021 HEL COMPANY 500.00€
01-09-2021 LAKIC MARIJA 50.00€
01-09-2021 VUKOVIC DANIJELA 35.00€
01-09-2021 BUTOR COMPANY DOO BAR 100.00€
01-09-2021 SARANOVIC MILADIN 20.00€
31-08-2021 GENERALI OSIGURANJE - ZAPOSLENI 300.00€
31-08-2021 PERAZIC ADNAN 25.00€
31-08-2021 KOLICIC KENAN 25.00€
31-08-2021 VRATNICA JELENA 5.00€
30-08-2021 SPALEVIC NELA 10.00€
30-08-2021 BOKAN TATJANA 100.00€
30-08-2021 SKORUPAN MIRHAD 20.00€
30-08-2021 TELENOR DOO 15.00€
27-08-2021 MONTE PUT DOO 10.00€
27-08-2021 MEDIGOVIC EVA 100.00€
27-08-2021 SUNDIC BILJANA 10.00€
27-08-2021 BEHAROVIC ANEL 55.00€
27-08-2021 ROCEN IVANA 65.00€
25-08-2021 DRAGOVIC GLEDO 10.00€
25-08-2021 KAJOSAJ JASMIN 10.00€
24-08-2021 JOVOVIC BOJAN 10.00€
24-08-2021 STANKOVIC BRANKA 10.00€
23-08-2021 MRDAK JOVAN 20.00€
19-08-2021 PERAZIC VLADIMIR 30.00€
19-08-2021 SEKULIC VESNA 10.00€
18-08-2021 DRAKIC LUKA 11.00€
18-08-2021 MURISIC ZELJKA 10.00€
17-08-2021 PZU LEKOVIC OPSTA STOMAT. 45.00€
17-08-2021 SUSOVIC SRDJAN 20.00€
16-08-2021 VRATNICA DARKO 80.00€
16-08-2021 MASANOVIC KRISTINA 15.00€
12-08-2021 DJUROVIC DZEPO 40.00€
11-08-2021 KOVAC VLADIMIR 10.00€
11-08-2021 RADULOVIC VLADAN 20.00€
10-08-2021 MIROVIC MARKO 5.00€
09-08-2021 STOJANOVIC VLADAN 16.00€
09-08-2021 DJUKIC GORAN 10.00€
06-08-2021 RADONJIC MARKO 10.00€
06-08-2021 STOJANOVIC LADO 100.00€
05-08-2021 DRASKOVIC DEJAN 10.00€
05-08-2021 SARANOVIC MILADIN 20.00€
04-08-2021 DJUROVIC ISIDORA 5.00€
04-08-2021 VUJOVIC MARIJA 17.00€
04-08-2021 MILIC PAVLE 30.00€
04-08-2021 DRAKIC MLADEN 20.00€
03-08-2021 BIBEZIC LEON 10.00€
03-08-2021 HEL COMPANY 400.00€
03-08-2021 MILACIC BOJANA 20.00€
03-08-2021 MEDENICA IVANA 10.00€
02-08-2021 NISAVIC ALEKSANDAR 20.00€
02-08-2021 PETROVIC SASA 20.00€
02-08-2021 VUJOVIC MARIJA 20.00€
02-08-2021 SINIK NEMANJA 30.00€
02-08-2021 ORLANDO MONIKA 8.00€
02-08-2021 LAZAREVIC KATARINA 10.00€
30-07-2021 MONTE PUT DOO 10.00€
30-07-2021 GENERALI OSIGURANJE - ZAPOSLENI 290.00€
29-07-2021 RAICEVIC VANJA 40.00€
29-07-2021 MUGOSA ALEKSANDAR 104.00€
27-07-2021 STANKOVIC BRANKA 10.00€
27-07-2021 SCEPANOVIC DIJANA 10.00€
27-07-2021 STOJANOVIC SAVO 25.00€
26-07-2021 SIMOVIC STEFAN 200.00€
26-07-2021 MEHOVIC ELVIR 15.00€
23-07-2021 SINIK NEMANJA 30.00€
23-07-2021 AROVIC ALISA 15.00€
23-07-2021 DLABAC ALEKSANDAR 100.00€
23-07-2021 VUKOVIC DANIJELA 125.00€
20-07-2021 SULEJMANOVIC JARMIN 15.00€
20-07-2021 DRAGOVIC GLEDO 10.00€
20-07-2021 BLAGOJEVIC MILENKO 170.00€
20-07-2021 BANDA MIRSAD 60.00€
19-07-2021 SUSOVIC SRDJAN 20.00€
12-07-2021 PZU LEKOVIC OPSTA STOMAT. 30.00€
12-07-2021 ALLEGRA MONTENEGRO DOO 300.00€
12-07-2021 MIROVIC MARKO 5.00€
12-07-2021 KOVAC VLADIMIR 10.00€
12-07-2021 RADULOVIC VLADAN 20.00€
12-07-2021 DERVIC ALIJA 20.00€
12-07-2021 COSOVIC TEODORA 20.00€
09-07-2021 HIPOTEKARNA BANKA 10.00€
09-07-2021 SIJARIC SAMIR 335.00€
08-07-2021 HAZMIC ALMIR 40.00€
08-07-2021 RASTODER EMINA 4.00€
06-07-2021 RAICEVIC VANJA 19.00€
05-07-2021 LAZAREVIA KATARINA 10.00€
05-07-2021 PAVLOVIC BOZIDAR 10.00€
05-07-2021 SARANOVIC MILADIN 20.00€
05-07-2021 KRGUSIC VID 20.00€
04-07-2021 DJUROVIC ISIDORA 5.00€
02-07-2021 ANDRIJASEVIC DARKO 50.00€
02-07-2021 PETROVIC SASA 250.00€
02-07-2021 SAVOVIC MISO 350.00€
02-07-2021 STOJANOVIC LADO 100.00€
02-07-2021 HEL COMPANY 300.00€
02-07-2021 MILACIC BOJANA 20.00€
26-06-2021 IVEZIC FILIP 150.00€
25-06-2021 RADOJEVIC ANKA 8.00€
24-06-2021 MONTE MITROS DOO 120.00€
24-06-2021 ALLEGRA MONTENEGRO DOO 150.00€
24-06-2021 STANKOVIC BRANKA 10.00€
23-06-2021 SPAHIC JASMINA 10.00€
22-06-2021 PEJAKOVIC JELENA 1.00€
21-06-2021 STOJANOVIC LADO 100.00€
18-06-2021 PZU LEKOVIC OPSTA STOMAT. 50.00€
18-06-2021 FILOTIC DANILO 10.00€
18-06-2021 SUSOVIC SRDJAN 20.00€
18-06-2021 SEKULIC VESNA 20.00€
17-06-2021 AJCEVIC MARIJA 1.00€
17-06-2021 KOMATINA MARICA 15.00€
16-06-2021 MIROVIC MARKO 5.00€
16-06-2021 TADIC MILICA 10.00€
16-06-2021 KONATAR BOJANA 5.00€
16-06-2021 M TEL 781.00€
15-06-2021 MURADBASIC MIRZA 1.00€
15-06-2021 BOSKOVIC GORICA 2.50€
14-06-2021 DLABAC ALEKSANDAR 100.00€
11-06-2021 KOVAC VLADIMIR 10.00€
11-06-2021 DJECEVIC ALIJA 46.00€
10-06-2021 RADULOVIC VLADAN 20.00€
09-06-2021 TRBUSIC VID 10.00€
09-06-2021 RADONJIC MARKO 10.00€
09-06-2021 JANKOVIC DJORDJINA 51.00€
09-06-2021 KANKARAS MILICA 12.00€
09-06-2021 PERIZOVIC HASNIJA 6.00€
08-06-2021 GRDNIC JELENA 30.00€
08-06-2021 STUDENTI FAKULTETA ZA TURIZAM 203.00€
07-06-2021 JOVOVIC JELENA 24.00€
07-06-2021 LEON ERMINA 20.00€
04-06-2021 DJUROVIC ISIDORA 5.00€
04-06-2021 PAUNOVIC MARIJA 20.00€
04-06-2021 KNEZEVIC BRANKO 200.00€
03-06-2021 COGURIC LAZAR 50.00€
01-06-2021 ANDRIJASEVIC DARKO 50.00€
01-06-2021 HEL COMPANY 200.00€
31-05-2021 RADOSEVIC STEFAN 5.00€
31-05-2021 STOJANOVIC LADO 100.00€
31-05-2021 DJUROVIC DZEPO 40.00€
31-05-2021 M TEL 5591.00€
28-05-2021 VA DANIJELA 10.00€
28-05-2021 MUGOSA SMILJANA 100.00€
27-05-2021 VUJOVIC MARIJA 20.00€
27-05-2021 RAICEVIC IVAN 30.00€
26-05-2021 NIKOLIC DAMIR 10.00€
26-05-2021 SCEPANOVIC DIJANA 5.00€
25-05-2021 NEVEROVSKAYA DARIA 1.00€
25-05-2021 SUSOVIC SRDJAN 20.00€
24-05-2021 BOZOVIC BILJANA 5.00€
24-05-2021 VUJOVIC MARIJA 33.00€
24-05-2021 BRAJOVIC TAMARA 30.00€
19-05-2021 DRAGOVIC GLEDO 10.00€
18-05-2021 DLABAC ALEKSANDAR 100.00€
17-05-2021 DJURKOVIC JOVANA 1.00€
17-05-2021 LJILJANIC DAJANA 3.00€
14-05-2021 ERCEGOVIC VUK 80.00€
11-05-2021 JELENA GRDINIC 30.00€
11-05-2021 KOVAC VLADIMIR 10.00€
11-05-2021 GOJNIC OLGA 5.00€
10-05-2021 UROVIC MILICA 6.00€
10-05-2021 MIROVIC MARKO 5.00€
10-05-2021 INSTITUT ZA TRANSPORT DOO 100.00€
10-05-2021 SUSOVIC SRDJAN 20.00€
10-05-2021 KRGUSIC VID 10.00€
10-05-2021 STOJANOVIC LADO 100.00€
10-05-2021 SINIK NEMANJA 30.00€
10-05-2021 RADULOVIC VLADAN 20.00€
07-05-2021 VRATNICA JELENA 3.00€
07-05-2021 RADONJIC MARKO 10.00€
07-05-2021 KALEZIC JOVANA 20.00€
06-05-2021 MARAS ANDREA 1.00€
06-05-2021 GRUBOR DRAGANA 30.00€
05-05-2021 MARKOVIC MILA 20.00€
05-05-2021 SARANOVIC MILADIN 20.00€
05-05-2021 OBRENOVIC TANJA 1.00€
04-05-2021 VUKCEVIC MIRJABA 1.00€
04-05-2021 DJUROVIC ISIDORA 5.00€
04-05-2021 LAZAREVIC KATARINA 10.00€
04-05-2021 RADULOVIC MLADEN 10.00€
04-05-2021 ARHITEKTONSKI ATELJE DOO 200.00€
04-05-2021 HEL COMPANY 200.00€
01-05-2021 DRAGOVIC GLEDO 10.00€
29-04-2021 MONTE PUT DOO 10.00€
29-04-2021 ANDRIJASEVIC DARKO 50.00€
27-04-2021 MILIJANA VUJOVIC 210.00€
26-04-2021 SAVA KLJAJIC 1.00€
23-04-2021 MIRANOVIC TANJA 1.00€
23-04-2021 BASERMINJI SANELA 1.00€
23-04-2021 DLABAC ALEKSANDAR 100.00€
22-04-2021 LADJIC TEODORA 20.00€
21-04-2021 LAKIC NADA 1.00€
21-04-2021 NIKCEVIC IVANA 10.00€
21-04-2021 DZAFERADZOVIC EDIN 110.00€
19-04-2021 SANOVIC SONJA 36.00€
16-04-2021 BOKAN TATJANA 20.00€
13-04-2021 IVANOVIC NIKOLA 1000.00€
13-04-2021 BRALETIC NEMANJA 10.00€
12-04-2021 KOVAC VLADIMIR 10.00€
12-04-2021 BOKAN TATJANA 15.00€
12-04-2021 RADULOVIC VLADAN 30.00€
09-04-2021 JOVETIC STEFAN 10.00€
09-04-2021 MIROVIC MARKO 5.00€
09-04-2021 RADOSEVIC STEFAN 5.00€
09-04-2021 RADONJIC MARKO 10.00€
08-04-2021 MIJOVIC MILICA 1.00€
08-04-2021 FILIPOVIC SRDJAN 60.00€
07-04-2021 SUSKAVCEVIC MLADEN 100.00€
07-04-2021 TOMASEVIC ALEKSANDAR 110.00€
07-04-2021 COGURIC LAZAR 50.00€
07-04-2021 SARANOVIC MILADIN 19.60€
06-04-2021 KRIVOKAPIC DIANA 100.00€
05-04-2021 KATARINA LAZAREVIC 10.00€
05-04-2021 VID KRGUSIC 10.00€
05-04-2021 STOJANOVIC LADO 100.00€
05-04-2021 DZENANA DEDEIC 10.90€
04-04-2021 DJUROVIC ISIDORA 6.00€
02-04-2021 IVA IVANOVIC 625.00€
01-04-2021 SINIK NEMANJA 30.00€
01-04-2021 MILIC ALEKSANDRA 125.00€
31-03-2021 MONTEPUT DOO 10.00€
31-03-2021 RAICEVIC IVAN 100.00€
30-03-2021 ANDRIJASEVIC DARKO 50.00€
29-03-2021 DAJKOVIC ALEKSANDAR 60.00€
29-03-2021 DLABAC ALEKSANDAR 53.60€
26-03-2021 MINIC ANDJELA 5.00€
25-03-2021 MERI MEDJEDOVIC 10.00€
25-03-2021 MIRJANA PEJOVIC 10.00€
25-03-2021 NIKOLA STANISIC 20.00€
25-03-2021 NIKOLA STANISIC 15.00€
25-03-2021 PEJOVIC MIRJANA 5.00€
25-03-2021 LUKIC BOJANA 16.50€
24-03-2021 SAUDA KALAC 30.00€
24-03-2021 BOJANA LUKIC 5.50€
23-03-2021 RADENOVIC IRENA 300.00€
23-03-2021 MILODARKA VUKSANOVIC 5.00€
22-03-2021 KOVAC MARINA 30.00€
22-03-2021 PETROVIC GAVRILO 3.00€
22-03-2021 SUSOVIC SRDJAN 20.00€
22-03-2021 DJUROVIC DZEPO 30.00€
19-03-2021 PETROVIC GAVRILO 10.00€
18-03-2021 VUJOVIC MARIJA 5.00€
18-03-2021 GOLUBOVIC BORIS 7.00€
18-03-2021 KATANIC NEMANJA 24.00€
17-03-2021 VUJOVIC MARIJA 5.00€
17-03-2021 VUJOVIC MARIJA 5.00€
15-03-2021 MILICA UROVIC 5.00€
13-03-2021 BANICEVIC NEBOJSA 10.00€
13-03-2021 FRANOVIC DAVOR 5.00€
12-03-2021 VUKCEVIC V RATKA 5.00€
12-03-2021 JELENA NIKEZIC 3.00€
12-03-2021 JELENA NIKEZIC 26.00€
12-03-2021 MARKO MIROVIC 5.00€
12-03-2021 STEFAN RADOSEVIC 6.00€
12-03-2021 VUJOVIC JELENA 31.00€
11-03-2021 KOVAC VLADIMIR 10.00€
11-03-2021 ZELJKA SLJUKIC 30.00€
11-03-2021 MILJAN VUKSANOVIC 100.00€
10-03-2021 RADULOVIC VLADAN 30.00€
10-03-2021 GORDIJANIC JELENA 43.00€
09-03-2021 STANISIC GORAN 10.00€
08-03-2021 RADONJIC MARKO 10.00€
08-03-2021 BOROZAN NIKOLA 500.00€
08-03-2021 MILIC PAVLE 50.00€
08-03-2021 SINIK NEMANJA 30.00€
08-03-2021 VUJOVIC JELENA 13.00€
05-03-2021 SLAVKO DRINCIC 15.00€
05-03-2021 DALIBOR DJIKANOVIC 45.00€
05-03-2021 EMINA MANDZUKIC 10.00€
05-03-2021 OJDANIC MAKSIM 20.00€
04-03-2021 DJUROVIC ISIDORA 5.00€
04-03-2021 KAPICIC SANDRA 32.00€
04-03-2021 SARANOVIC MILADIN 20.00€
04-03-2021 VID 10.00€
04-03-2021 JELENA PEJOVIC 50.00€
03-03-2021 MARTINOVIC MARIJA 60.00€
03-03-2021 ALEKSA VUJOVIC 29.00€
03-03-2021 HEL COMPANY 150.00€
02-03-2021 VRATNICA JELENA 2.00€
01-03-2021 VRATNICA JELENA 3.00€
01-03-2021 ZIVANOVIC DJURO 10.00€
01-03-2021 VUJOVIC MARIJA 5.00€
01-03-2021 BULATOVIC PREDRAG 22.00€
01-03-2021 ANONIMNA DONACIJA 250.00€
01-03-2021 LAZAREVIC KATARINA 10.00€
01-03-2021 RADOSEVIC STEFAN 4.00€
26-02-2021 MONTE PUT DOO 10.00€
26-02-2021 MIROTIC NEVENA 20.00€
26-02-2021 DZAFIC MIRNESA 8.00€
26-02-2021 RAICEVIC VANJA 57.00€
24-02-2021 DRAGOVIC GLEDO 10.00€
24-02-2021 MRVALJEVIC BOJANA 50.00€
24-02-2021 PAUNOVIC JELENA 12.00€
24-02-2021 VASILJKA POPOVIC 300.00€
23-02-2021 NEDA DJURICKOVIC 5.00€
23-02-2021 MILOS BOSKOVIC 913.00€
22-02-2021 MIROTIC NEVENA 16.00€
22-02-2021 MARKO MIROVIC 5.00€
17-02-2021 MINIC LUKA 25.05€
16-02-2021 NEMANJA RANDJELOVIC 20.00€
15-02-2021 DRAZEN DJURASKOVIC 25.00€
15-02-2021 JELENA VRATNICA 3.00€
15-02-2021 IVA PERIC 27.00€
15-02-2021 DJOKAJ JOZEFINA 7.00€
15-02-2021 SALMA MAHJABEEN MOHAMED YOUSUF 37.00€
15-02-2021 MILENA STANIC 30.00€
15-02-2021 MARINA KOVAC 200.00€
15-02-2021 KAPICIC SANDRA 5.00€
12-02-2021 SUNDIC BILJANA 6.00€
12-02-2021 RT CRNE GORE 1000.00€
12-02-2021 ZELJKA MURISIC 10.00€
11-02-2021 IVAN RAICEVIC 20.00€
11-02-2021 KOVAC VLADIMIR 10.00€
10-02-2021 SUNDIC BILJANA 20.00€
10-02-2021 BRANKA BUZDOVAN 12.00€
10-02-2021 DJOKAJ JOZEFINA 10.00€
10-02-2021 RADULOVIC VLADAN 30.00€
09-02-2021 RADONJIC MARKO 10.00€
09-02-2021 RADONJIC B BILJANA 15.00€
08-02-2021 DJURICKOVIC NEDA 6.00€
08-02-2021 MARINA KOVAC 50.00€
08-02-2021 ILIC JELENA 25.00€
08-02-2021 OJDANIC MAKSIM 20.00€
08-02-2021 JOVAN IVANCEVIC 50.00€
08-02-2021 GACEVIC JELENA 25.00€
08-02-2021 SLAVIJA ODALOVIC 15.00€
08-02-2021 JELENA IVANOVIC 25.00€
05-02-2021 NEDA DJURICKOVIC 4.50€
05-02-2021 MILADIN SARANOVIC 20.00€
05-02-2021 MARKO ZUGIC 75.00€
05-02-2021 BENZERSIZ DOO ZABLJAK 210.00€
05-02-2021 MARIJA STOJANOVIC 10.00€
04-02-2021 DJUROVIC ISIDORA 5.00€
04-02-2021 ANDREJ NEDOVIC 6.00€
04-02-2021 TADIC MILICA 20.00€
04-02-2021 CARMAK KATARINA 10.00€
03-02-2021 DALIBOR DJIKANOVIC 14.00€
03-02-2021 JELENA DAPCEVIC 10.00€
03-02-2021 VLADIMIR GRUJIC 40.00€
02-02-2021 PETKOVIC DALIBOR- SVIRKA ZA NATALIJU 1051.15€
02-02-2021 KEKOVIC NIKOLINA 10.00€
01-02-2021 VATERPOLO PLIVACKI SAVEZ 600.00€
01-02-2021 DALIBOR DJIKANOVIC 29.00€
01-02-2021 DAJANA LJILJANIC 5.00€
01-02-2021 HEL COMPANY 200.00€
29-01-2021 MONTE PUT D.O.O. 10.00€
29-01-2021 VRATNICA JELENA 5.00€
29-01-2021 BOJANIC TATJANA 30.00€
29-01-2021 TATIJANA VOJNIC 200.00€
29-01-2021 BERBIS ANITA 248.13€
29-01-2021 VESNA PAVIC 15.00€
26-01-2021 MONTE MITROS D.O.O. 100.00€
26-01-2021 ILIC MILICA 13.00€
26-01-2021 BOGDANOVIC MILOS 10.00€
26-01-2021 PAVICEVIC TEODORA 9.00€
26-01-2021 NOVOSEL RADOVAN 200.00€
25-01-2021 DRAGOVIC GLEDO 10.00€
25-01-2021 VOJICIC GORAN 15.00€
25-01-2021 NATASA KOTLAS 20.00€
25-01-2021 BRANKO VUKOVIC 30.00€
25-01-2021 DJUROVIC DZEPO 50.00€
22-01-2021 MAJA PETROVIC 11.00€
22-01-2021 VUKASOVIC DIJANA 100.00€
20-01-2021 STEFAN RADOSEVIC 5.00€
19-01-2021 IGOR SCEKIC 6.00€
19-01-2021 BOJANA MRVALJEVIC 100.00€
19-01-2021 VUKCEVIC V RATKA 30.00€
16-01-2021 DRAGIC MARIJA 10.00€
15-01-2021 MURISIC ZELJKA 20.00€
15-01-2021 FILOTIC DANILO 10.00€
15-01-2021 HIPOTEKARNA BANKA 10.00€
15-01-2021 VRATNICA JELENA 5.00€
12-01-2021 KOVACEVIC MIRJANA 100.00€
11-01-2021 EMINA MUSOVIC 10.00€
11-01-2021 RADULOVIC VLADAN 30.00€
11-01-2021 KOVAC VLADIMIR 10.00€
11-01-2021 SARANOVIC MILADIN 100.00€
07-01-2021 DRASKOVIC KOVACEVIC R IVA, DJENO 1000.00€
06-01-2021 SARAC BRANKO 200.00€
05-01-2021 MIROVIC MARKO 5.00€
04-01-2021 RISTOVIC BORIS 300.00€
04-01-2021 DJUROVIC ISIDORA 5.00€
04-01-2021 PAVLOVIC BOZIDAR 20.00€
04-01-2021 LIKOVIC JASMINA 10.00€
04-01-2021 KOVAC MARINA 100.00€
01-01-2021 SIMURINA ANITA 5.00€
31-12-2020 RAICEVIC VANJA 28.00€
31-12-2020 RUTESIC SNEZANA 150.00€
31-12-2020 AKADEMIJA ZNANJA DOO BUDVA 100.00€
31-12-2020 LJILJANIC DAJANA 6.00€
31-12-2020 PAJOVIC NINA 20.00€
30-12-2020 STUDIO MODERNA CRNA GORA 2000.00€
30-12-2020 VUJOVIC SANJA 5.00€
30-12-2020 RADULOVIC V TIJANA 5.00€
30-12-2020 BOJIC NIKOLA 10.00€
30-12-2020 HEL COMPANY 200.00€
29-12-2020 RAKOCEVIC BALSA 10.00€
29-12-2020 ABRAMOVIC NATASA 100.00€
29-12-2020 NEZAVISNI SINDIKAT LINIJSKIH PILOTA 11500.00€
29-12-2020 LEKOVIC VLADIMIR 7.00€
29-12-2020 DOMAZETOVIC ANDJELA 10.00€
28-12-2020 MONTE PUT DOO 10.00€
28-12-2020 UROVIC MILICA 5.00€
28-12-2020 PEROVIC RADOVAN 35.00€
28-12-2020 VUKOVIC DIJANA 60.00€
28-12-2020 PETRICEVIC DRAGOSLAV 18.00€
28-12-2020 IVANOVIC SNEZANA 50.00€
28-12-2020 BOJOVIC MARIJA 5.00€
25-12-2020 IKOVIC JOVANA 50.00€
25-12-2020 ORLANDIC SANJA 7.00€
24-12-2020 DAPCEVIC JELENA 10.00€
24-12-2020 VUKELIC TAMARA 12.00€
24-12-2020 BOSKOVIC NATASA 5.00€
24-12-2020 MADZGALJ MILE 20.00€
23-12-2020 DRAGOVIC GLEDO 5.00€
22-12-2020 LJILJANIC DAJANA 6.00€
22-12-2020 KASTRATOVIC BOJANA 10.00€
22-12-2020 SEKULIC TANJA 20.00€
21-12-2020 ZMG GROUP DOO 500.00€
21-12-2020 VUKELIC TAMARA 20.00€
21-12-2020 BRKANOVIC MILENA 20.00€
21-12-2020 RADULOVIC V TIJANA 5.00€
21-12-2020 ILIC MARIJA 13.00€
18-12-2020 DJIKANOVIC DALIBOR 150.00€
18-12-2020 RAICEVIC ANDRIJANA 30.00€
18-12-2020 SEKULIC TANJA 65.00€
17-12-2020 BELAN MILICA 50.00€
17-12-2020 MARTINOVIC DRAGANA 28.00€
17-12-2020 TELEBAK IVANA 17.00€
17-12-2020 RADOSEVIC STEFAN 4.00€
17-12-2020 RADULOVIC TIJANA 10.00€
17-12-2020 RADOJEVIC ANKA 12.00€
17-12-2020 BRAHIC AMINA 18.00€
16-12-2020 MALTEZ VESELIN 15.00€
16-12-2020 VASILJEVIC MARIJA 15.00€
16-12-2020 STANISIC GORAN 25.00€
16-12-2020 PETROVIC MAJA 15.00€
15-12-2020 ZDRAWO DOO 50.00€
15-12-2020 PETRICIC SLOBODANKA 50.00€
15-12-2020 STANISIC GORAN 80.00€
15-12-2020 PPU DOBRA VILA SA RODITELJIMA 20.00€
15-12-2020 PPU DOBRA VILA SA RODITELJIMA 200.00€
14-12-2020 DEJAN DRASKOVIC 10.00€
14-12-2020 MARINA KOVAC 60.00€
14-12-2020 KOVAC VLADIMIR 10.00€
14-12-2020 DJORDJINA JANKOVIC 15.00€
14-12-2020 NIKOLIC JADRANKA 35.00€
14-12-2020 VELIMIROVIC IRENA 20.00€
14-12-2020 STANISIC GORAN 50.00€
14-12-2020 SANJA KRGUSIC 8.00€
12-12-2020 KONATAR BOJANA 7.00€
10-12-2020 RADULOVIC M DRAGAN 30.00€
10-12-2020 HIPOTEKARNA BANKA 10.00€
10-12-2020 MARKO MITROVIC 5.00€
10-12-2020 MASLAK PREDGRAG 15.00€
09-12-2020 GRUBOR DRAGAN 10.00€
07-12-2020 LIKOVIC JASMINA 10.00€
04-12-2020 DJUROVIC ISIDORA 5.00€
04-12-2020 BOJANA MIJOVIC 120.00€
04-12-2020 PEKOVIC MAJA 70.00€
03-12-2020 DJUKIC G DIANA 10.00€
02-12-2020 DANICA BUTOROVIC 200.00€
02-12-2020 PAVLOVIC BOZIDAR 20.00€
02-12-2020 KATARINA LAZAREVIC 5.00€
01-12-2020 SANJA VUJOVIC 5.00€
01-12-2020 HEL COMPANY 200.00€
01-12-2020 SANDRA VUKSANOVIC 10.00€
30-11-2020 MONTE PUT DOO 10.00€
30-11-2020 Milacic Milica 60.00€
24-11-2020 LENKA RSTIC 20.00€
24-11-2020 JOVANA KALEZIC 70.00€
23-11-2020 CEROVIC SVETLANA 1000.00€
19-11-2020 ZELJKA MURISIC 20.00€
18-11-2020 RAICEVIC IVAN 20.00€
11-11-2020 KOVAC VLADIMIR 10.00€
10-11-2020 STEFAN RADOSEVIC 5.00€
09-11-2020 MARIJANA PIZURICA 20.00€
09-11-2020 PAVLE MILIC 50.00€
09-11-2020 NIKOLA JOKIC 20.00€
09-11-2020 RADULOVIC VLADAN 30.00€
06-11-2020 ISIDORA PRELEVIC 200.00€
05-11-2020 Sredstva sa profila korisnika 1804.00€
05-11-2020 PAVLOVIC BOZIDAR 20.00€
05-11-2020 VASILIJE GLUSCEVIC 20.00€
05-11-2020 ZORAN KANDIC 10.00€
03-11-2020 HEL COMPANY 200.00€
02-11-2020 DANIJELA RASOVIC 120.00€
02-11-2020 LIKOVIC J JASMINA 10.00€
31-10-2020 GORAN VUKLIS 3000.00€
30-10-2020 MONTE PUT DOO 10.00€
27-10-2020 IVANOVIC VLADIMIR 300.00€
26-10-2020 DRAGANA GRUBOR 20.00€
26-10-2020 MILIC M ALEKSANDAR 50.00€
22-10-2020 MAJA SIMONOVIC 50.00€
21-10-2020 RADOMIR MANDIC 200.00€
19-10-2020 TIJANA RADULOVIC 50.00€
16-10-2020 SNEZANA IVANOVIC 50.00€
12-10-2020 KOVAC VLADIMIR 10.00€
12-10-2020 RADULOVIC VLADAN 30.00€
12-10-2020 ANONIMNI DONATOR 10.00€
12-10-2020 MVE ANTISEPTICI DOO 100.00€
09-10-2020 SCEKIC LJILJANA 50.00€
08-10-2020 IVAN RAICEVIC 20.00€
07-10-2020 TUZOVIC HANA 20.00€
05-10-2020 STEFAN RADOSEVIC 20.00€
05-10-2020 PAVLOVIC L BOZIDAR 10.00€
02-10-2020 HEL COMPANY 220.00€
30-09-2020 MONTE PUT DOO 10.00€
30-09-2020 BOBAN KLIKOVAC 20.00€
30-09-2020 SIMURINA ANITA 5.00€
16-09-2020 ZELJKA MURISIC 20.00€
11-09-2020 KOVAC VLADIMIR 10.00€
10-09-2020 SNEZANA RAICKOVIC 10.00€
10-09-2020 RADULOVIC M VLADAN 30.00€
09-09-2020 RADULOVIC V TIJANA 20.00€
09-09-2020 STEFAN RADOSEVIC 20.00€
07-09-2020 ZORAN PETROVIC 20.00€
07-09-2020 PAVLOVIC L BOZIDAR 10.00€
02-09-2020 HEL COMPANY 250.00€
28-08-2020 MONTE PUT DOO 10.00€
28-08-2020 ULADZISLAU KUZNIATSOU 150.00€
25-08-2020 STEFAN RADOSEVIC 15.00€
20-08-2020 SNEZANA IVANOVIC 50.00€
19-08-2020 Rino Gargovic 5.00€
18-08-2020 NIKCEVIC GORDANA 10.00€
18-08-2020 MONTE MITROS DOO 100.00€
17-08-2020 RADULOVIC M VLADAN 30.00€
14-08-2020 DRAGOVIC GLEDO 5.00€
11-08-2020 PAVLOVIC L BOZIDAR 20.00€
11-08-2020 KOVAC VLADIMIR 10.00€
06-08-2020 ULADZISLAU KUZNIATSOU 500.00€
05-08-2020 Milica Milic Stepanov 20.00€
04-08-2020 IVAN RAICEVIC 30.00€
03-08-2020 HEL COMPANY 250.00€
30-07-2020 MONTE PUT DOO 10.00€
28-07-2020 MEDOJEVICC DJ IVANA 150.00€
28-07-2020 ULADZISLAU KUZNIATSOU 500.00€
21-07-2020 ULADZISLAU KUZNIATSOU 500.00€
20-07-2020 DLABAC TATIJANA 150.00€
20-07-2020 STEFAN RADOSEVIC 10.00€
20-07-2020 DG 20.00€
19-07-2020 BLAGOJEVIC ANA 50.00€
15-07-2020 KOVAC VLADIMIR 10.00€
10-07-2020 RADULOVIC M VLADAN 30.00€
09-07-2020 PAVLOVIC L BOZIDAR 20.00€
09-07-2020 ULADZISLAU KUZNIATSOU 140.00€
01-07-2020 BAROVIC OGNJEN 20.00€
01-07-2020 HEL COMPANY 250.00€
30-06-2020 MONTE PUT DOO 10.00€
29-06-2020 PRAVILOVIC TIJANA 10.00€
26-06-2020 NVU RUKOTVORCI CG T DJUKICA 30.00€
23-06-2020 DRAGOVIC GLEDO 5.00€
18-06-2020 ULADISLAU KUZNIATSOU 290.00€
18-06-2020 FRIZERSKI SALON IVANA 50.00€
11-06-2020 KOVAC VLADIMIR 10.00€
10-06-2020 RADULOVIC VLADAN 30.00€
09-06-2020 PAVLOVIC BOZIDAR 20.00€
08-06-2020 STEFAN RADOSEVIC 10.00€
03-06-2020 IVAN RAICEVIC 30.00€
01-06-2020 MAXIM INVESTMENT DOO 150.00€
01-06-2020 HEL COMPANY 250.00€
29-05-2020 MONTE PUT DOO 10.00€
26-05-2020 VUKOVIC NIKOLETA 15.00€
26-05-2020 GAZDIC STANA 20.00€
12-05-2020 PAVLOVIC BOZIDAR 10.00€
11-05-2020 KOVAC VLADIMIR 10.00€
11-05-2020 RADULOVIC VLADAN 30.00€
08-05-2020 SRDJAN MILIC 5.00€
08-05-2020 IVAN RAICEVIC 30.00€
07-05-2020 STEFAN RADOSEVIC 10.00€
07-05-2020 DERVANOVIC HANA 25.00€
05-05-2020 DRAGANA GOLUBOVIC 20.00€
30-04-2020 MONTE PUT DOO 10.00€
22-04-2020 STEFAN RADOSEVIC 10.00€
20-04-2020 SRDJAN MILIC 1.00€
13-04-2020 KOVAC VLADIMIR 10.00€
10-04-2020 RADULOVIC VLADAN 30.00€
07-04-2020 VLADISLAV KUZNIATSOU 280.00€
31-03-2020 MONTE PUT DOO 10.00€
30-03-2020 NIKCEVIC GORDANA 10.00€
27-03-2020 SNEZANA IVANOVIC 50.00€
23-03-2020 STEFAN RADOSEVIC 20.00€
14-03-2020 VUKASOVIC DIJANA 150.00€
11-03-2020 KOVAC VLADIMIR 10.00€
10-03-2020 RADULOVIC VLADAN 30.00€
03-03-2020 SIMURINA ANITA 10.00€
03-03-2020 SRDJAN MILIC 20.00€
02-03-2020 MARKO IVOVIC 5.00€
02-03-2020 STEFAN RADOSEVIC 20.00€
02-03-2020 KOVAC VLADIMIR 10.00€
02-03-2020 HEL COMPANY 400.00€
28-02-2020 MONTE PUT DOO 10.00€
27-02-2020 SNEZANA IVANOVIC 50.00€
26-02-2020 IVANA LUKETA 10.00€
24-02-2020 STEFAN RADOSEVIC 15.00€
20-02-2020 MONTE MITROS DOO 200.00€
17-02-2020 IVAN RAICEVIC 30.00€
11-02-2020 PAVLOVIC BOZIDAR 10.00€
10-02-2020 RADULOVIC VLADAN 30.00€
10-02-2020 NIKCEVIC GORDANA 10.00€
06-02-2020 ZELJKA MURISIC 30.00€
04-02-2020 HEL COMPANY 400.00€
03-02-2020 NIKOLA BOROZAN 500.00€
31-01-2020 MONTE PUT DOO 10.00€
31-01-2020 STEFAN DJERKOVIC 100.00€
29-01-2020 STEFAN RADOSEVIC 20.00€
27-01-2020 PAVICEVIC HELENA 10.00€
27-01-2020 IVANA LUKETA 10.00€
23-01-2020 MARINOVIC IVA 110.00€
22-01-2020 ADVOKAT JELENA RAONIC 20.00€
21-01-2020 IVANA FRANETA 50.00€
21-01-2020 SNEZANA IVANOVIC 50.00€
17-01-2020 ULADISLAU KUZNIATSOU 140.00€
15-01-2020 IVAN RAICEVIC 20.00€
13-01-2020 KOVAC VLADIMIR 10.00€
13-01-2020 BOJANA KNEZEVIC 5.00€
13-01-2020 PRELEVIC VUKO 25.00€
13-01-2020 BAROVIC SANDRA 1682.00€
10-01-2020 PAVLOVIC BOZIDAR 20.00€
10-01-2020 RADULOVIC VLADAN 30.00€
09-01-2020 ANJA LJESKOVIC 25.00€
08-01-2020 OSMANAGIC CO DOO 125.00€
03-01-2020 IVANA PRLAINOVIC 12.50€
03-01-2020 ORGANIC FACTORY 50.00€
03-01-2020 HEL COMPANY 500.00€
31-12-2019 ANEL PERAZIC 10.00€
31-12-2019 RAZNATOVIC DRAGANA 12.50€
31-12-2019 SEKULIC SANDRA 13.00€
31-12-2019 EMA HADZIKADRIC 175.00€
31-12-2019 NEBOJSA DRAGOVIC 50.00€
30-12-2019 MITROVIC ANA 30.00€
30-12-2019 REDZEPAGIC NINA 25.00€
30-12-2019 RASTE LATKOVIC ANA 10.00€
30-12-2019 LUKA VUJOVIC 50.00€
30-12-2019 SANJA VUJOVIC 10.00€
30-12-2019 MILJAN RAFAILOVIC 20.00€
30-12-2019 NUHODZIC DZENANA 25.00€
27-12-2019 INVESTICIONO RAZVOJNI FOND CRNE GORE 10000.00€
27-12-2019 MONTE PUT DOO 10.00€
27-12-2019 DRAGOVIC GLEDO 10.00€
25-12-2019 STRAHINJA PAVLOVIC 50.00€
24-12-2019 SNEZANA IVANOVIC 50.00€
23-12-2019 ZMG GROUP DOO 300.00€
20-12-2019 JU UMJETNICKA SKOLA VASA PAVIC 146.34€
20-12-2019 STEFAN RADOSEVIC 20.00€
19-12-2019 ULADISLAU KUZNIATSOU 160.00€
17-12-2019 LULU DOO 30.00€
17-12-2019 ANA DRAGOJEVIC 15.00€
17-12-2019 MARINA DJUROVIC 20.00€
17-12-2019 JU UMJETNICKA SKOLA VASA PAVIC 143.30€
17-12-2019 MILENA MATIJASEVIC 15.00€
17-12-2019 IVANA MEDOJEVIC 20.00€
16-12-2019 LUKETA IVANA 10.00€
16-12-2019 SEKULIC BILJANA 30.00€
16-12-2019 VILDANA COBIC 15.00€
13-12-2019 MIHAILO JOVOVIC 500.00€
13-12-2019 NATASA REMIKOVIC 30.00€
12-12-2019 KOSTIC LUKA 15.00€
12-12-2019 PAVICEVIC HELENA 15.00€
12-12-2019 STEFAN RADOSEVIC 20.00€
12-12-2019 BRANKA MICUNOVIC 15.00€
12-12-2019 NEVENA TURKOVIC 15.00€
12-12-2019 IVANA BOSKOVIC 15.00€
11-12-2019 KOVAC VLADIMIR 10.00€
11-12-2019 PAVLOVIC BOZIDAR 20.00€
11-12-2019 ANDJELA VUKCEVIC 15.00€
11-12-2019 LIUKSIC IVANA 15.00€
11-12-2019 RAJOVIC SENKA 15.00€
11-12-2019 GERZINA JELENA 15.00€
10-12-2019 RADULOVIC VLADAN 30.00€
09-12-2019 NVU RUKOTVORCI CRNE GORE 50.00€
04-12-2019 RAONIC JELENA 20.00€
03-12-2019 LETIC BOJANA 10.00€
03-12-2019 RADULOVIC TIJANA 10.00€
03-12-2019 AGENCIJA ZA CIVILNO VAZDUHOPLOVSTVO 10000.00€
02-12-2019 ADEM HADZIKADRIC 1500.00€
02-12-2019 HEL COMPANY 500.00€
02-12-2019 NVU RUKOTVORCI CRNE GORE 80.00€
02-12-2019 SARAH MENDL 30.00€
02-12-2019 SLOBODAN BULAJIC 40.00€
29-11-2019 MONTE PUT DOO 10.00€
25-11-2019 MILIC BALSA PROJECT X TUNING 1246.90€
25-11-2019 DONATORSKO VECE NVO DAMA 135.00€
21-11-2019 VRTIC SUNCOKRILI 1076.70€
21-11-2019 NVO FAMILIA ALFISTI 109.00€
20-11-2019 BOJAN LEKOVIC 30.00€
20-11-2019 LUKA VUJOVIC 49.50€
19-11-2019 LUKETA IVANA 10.00€
19-11-2019 MOHANDJI FONDACIJA 1979.74€
19-11-2019 MILOS MIKETIC 20.00€
18-11-2019 STEFAN RADOSEVIC 30.00€
18-11-2019 SUKOVIC ALEKSANDAR 457.00€
18-11-2019 MILOS MIKETIC 20.00€
18-11-2019 NVO DAMA 5.00€
15-11-2019 MIRKO VUKMIROVIC 5.00€
14-11-2019 PAVLOVIC BOZIDAR 20.00€
14-11-2019 NIKOLA KOTLAJA 20.00€
11-11-2019 MEDJEDOVIC AIDA 92.00€
11-11-2019 RADULOVIC VLADAN 30.00€
11-11-2019 KOVAC VLADIMIR 10.00€
11-11-2019 ULADISLAU KUZNIATSOU 110.00€
04-11-2019 VESNA STAMATOVIC 10.00€
04-11-2019 HEL COMPANY 500.00€
31-10-2019 MONTE PUT DOO 10.00€
31-10-2019 KOVACEVIC DUSAN 50.00€
30-10-2019 ZELJKA MURISIC 30.00€
29-10-2019 STEFAN RADOSEVIC 30.00€
26-10-2019 PAVICEVIC NEMANJA 50.00€
22-10-2019 PRENTIC PREDRAG 10.00€
18-10-2019 PPU OSMIJEH KOTOR 792.00€
16-10-2019 PAVLOVIC BOZIDAR 20.00€
15-10-2019 LUKETA IVANA 10.00€
14-10-2019 JOKANOVIC MILORAD 50.00€
14-10-2019 STEFAN RADOSEVIC 20.00€
14-10-2019 SABINA PIJUK 20.00€
11-10-2019 KOVAC VLADIMIR 10.00€
10-10-2019 RADULOVIC VLADAN 30.00€
07-10-2019 STEFAN RADOSEVIC 20.00€
07-10-2019 JU OS OKTOIH 127.50€
04-10-2019 JOVANOVIC MILENA 25.00€
01-10-2019 ANEL PERAZIC 10.00€
01-10-2019 HEL COMPANY 500.00€
01-10-2019 KRIVOKAPIC MILIVOJE 15.00€
30-09-2019 MONTE PUT DOO 10.00€
30-09-2019 STANKOVIC MIRJANA 159.00€
30-09-2019 JU OS BRANKO BOZOVIC 35.00€
25-09-2019 STEFAN RADOSEVIC 20.00€
23-09-2019 LUKA CETKOVIC 100.01€
13-09-2019 PAVLOVIC BOZIDAR 20.00€
13-09-2019 DJURASKOVIC JELENA 100.00€
12-09-2019 LUKETA IVANA 10.00€
11-09-2019 KOVAC VLADIMIR 10.00€
10-09-2019 RADULOVIC VLADAN 30.00€
06-09-2019 DUNJA DELIBASIC 10.00€
05-09-2019 JELENA DAPCEVIC 10.00€
05-09-2019 BULATOVIC SANJA 10.00€
04-09-2019 HEL COMPANY 600.00€
02-09-2019 SNEZANA IVANOVIC 50.00€
30-08-2019 MONTE PUT DOO 10.00€
29-08-2019 IVANA FRANETA 50.00€
26-08-2019 BOROZAN NIKOLA 400.00€
19-08-2019 IVANA LUKETA 10.00€
19-08-2019 DJURASKOVIC JELENA 100.00€
16-08-2019 ZELJKA MURISIC 30.00€
16-08-2019 PAVLOVIC BOZIDAR 10.00€
12-08-2019 KLAUS RUDOLF MOCK 30.00€
12-08-2019 RADULOVIC VLADAN 30.00€
10-08-2019 MONTE MITROS DOO 100.00€
09-08-2019 VLAHOVIC DOO 10.00€
06-08-2019 JASMIN ISAKOVIC 10.00€
06-08-2019 IVANA FRANETA 20.00€
06-08-2019 SRZENTIC DRAGICA 10.00€
05-08-2019 SPASOJEVIC NIKOLA 10.00€
02-08-2019 HEL COMPANY 600.00€
31-07-2019 MONTE PUT DOO 10.00€
29-07-2019 COBELJIC ANA 200.00€
26-07-2019 SNEZANA IVANOVIC 50.00€
18-07-2019 IVANA LUKETA 10.00€
17-07-2019 PAVLOVIC BOZIDAR 20.00€
12-07-2019 IVANA FRANETA 20.00€
10-07-2019 RADULOVIC VLADAN 30.00€
08-07-2019 BULATOVIC SANJA 10.00€
08-07-2019 VESNA STAMATOVIC 10.00€
03-07-2019 HEL COMPANY 500.00€
28-06-2019 MONTE PUT DOO 10.00€
20-06-2019 TIJANA RADULOVIC 15.00€
17-06-2019 IVANA LUKETA 10.00€
17-06-2019 BAJRAMOVIC DAVID 250.00€
15-06-2019 SOSKIC DUNJA 50.00€
14-06-2019 PAVLOVIC BOZIDAR 10.00€
13-06-2019 VUJOVIC LUKA 50.00€
10-06-2019 DJURASKOVIC JELENA 100.00€
10-06-2019 RADULOVIC VLADAN 30.00€
06-06-2019 LJUBOMIR NOVAKOVIC 570.00€
05-06-2019 NOVALIC MAIDA 20.00€
04-06-2019 LIVERPUL MONTENEGRO 135.00€
03-06-2019 HEL COMPANY 400.00€
03-06-2019 VESNA STAMATOVIC 15.00€
31-05-2019 MONTE PUT DOO 10.00€
28-05-2019 METANOVIC MAHMUT 25.00€
27-05-2019 GAZDIC STANA 20.00€
27-05-2019 SNEZANA IVANOVIC 50.00€
20-05-2019 COROVIC SUZANA 30.00€
20-05-2019 VESNA STAMATOVIC 25.00€
20-05-2019 ZELJKA MURISIC 30.00€
18-05-2019 PRELEVIC VUKO 100.00€
14-05-2019 IVANA LUKETA 10.00€
13-05-2019 GORAN VUCHUROVIC 30.00€
13-05-2019 JAKOV MILATOVIC 50.00€
09-05-2019 RADULOVIC VLADAN 30.00€
09-05-2019 RAKONJAC JOVANKA 22.00€
08-05-2019 Mile Grbin 20.00€
03-05-2019 HEL COMPANY 400.00€
30-04-2019 MONTE PUT DOO 10.00€
26-04-2019 Snezana Ivanovic 50.00€
23-04-2019 Porodica Amalije Rakonjac 300.00€
22-04-2019 Petar Milatovic 10.00€
22-04-2019 Milic Miko Bulatovic 50.00€
22-04-2019 Bulatovic Bajramovic Suzana 50.00€
17-04-2019 Raonic Jelena 50.00€
16-04-2019 Pavlovic Bozidar 10.00€
05-04-2019 Slobodan Bulajic 20.00€
04-04-2019 HEL COMPANY 470.00€
02-04-2019 Rade Zarubica 600.00€
29-03-2019 Snezana Ivanovic 50.00€
29-03-2019 MONTE PUT DOO 10.00€
27-03-2019 Corovic Suzana 20.00€
25-03-2019 Borozan Nikola 300.00€
20-03-2019 Zeljka Murisic 20.00€
13-03-2019 PAVLOVIC BOZIDAR 10.00€
06-03-2019 RADE ZARUBICA 300.00€
01-03-2019 HEL COMPANY DOO PODGORICA 294.37€
28-02-2019 Snezana Ivanovic 50.00€
28-02-2019 MONTE PUT DOO 10.00€
15-02-2019 PAVLOVIC BOZIDAR 10.00€
31-01-2019 MONTE PUT DOO 10.00€
26-01-2019 DJURASKOVIC JELENA 100.00€
23-01-2019 ANONIMNI DONATOR 750.00€
17-01-2019 PAVLOVIC BOZIDAR 30.00€
17-01-2019 HEL COMPANY 150.00€
07-01-2019 Snezana Rutesic 200.00€
31-12-2018 SNEZANA IVANOVIC 50.00€
27-12-2018 MONTE PUT DOO 10.00€
17-12-2018 PAVLOVIC L BOZIDAR 20.00€
05-12-2018 JOVANA TOSKOVIC 20.00€
30-11-2018 MONTE PUT DOO 10.00€
20-11-2018 ZIZIC NEBOJSA 50.00€
20-11-2018 DJECA VRTICA SUNCOKRILI 982.95€
14-11-2018 HEL COMPANY DOO 150.00€
31-10-2018 JOKIC KIMONT 250.00€
31-10-2018 MONTE PUT DOO 10.00€
18-10-2018 HEL COMPANY DOO PODGORICA 150.00€
16-10-2018 MVE ANTISEPTICI DOO 100.00€
10-10-2018 LIGA TENISKIH REKREATIVACA 50.00€
10-10-2018 BILJANA SMARDZIC 21.00€
05-10-2018 PETROVIC DIJANA 20.00€
05-10-2018 RAKA MIHAILOVIC 100.00€
02-10-2018 JOVANA TASKOVIC 15.00€
01-10-2018 JOVAN LUCIC 5.00€
21-09-2018 MONTE PUT DOO 10.00€
21-09-2018 BRAJAN MARTIC 15.00€
17-09-2018 HEL COMPANY DOO PODGORICA 150.00€
11-09-2018 SKULETIC BOJANA 300.00€
03-09-2018 MINICC Z NIKOLA 9.55€
31-08-2018 MONTE PUT DOO 10.00€
13-08-2018 HEL COMPANY DOO PG 150.00€
31-07-2018 Danijela Varagic MONTE PUT DOO 10.00€
31-07-2018 JEKNIC RADOJICA 50.00€
23-07-2018 DJERKOVIC STEFAN 84.03€
12-07-2018 HEL COMPANY DOO PG 150.00€
21-06-2018 BULAJIC SLOBODAN 20.00€
19-06-2018 LIPA-ING DOO PODGORICA 500.00€
19-06-2018 GAZDIC STANKA 200.00€
15-06-2018 HEL COMPANY DOO PODGORICA 150.00€
24-05-2018 HEL COMPANY DOO PODGORICA 150.00€
18-05-2018 SPEC.AMB. IZ OBLASTI GINEKOLOGIJE 100.00€
14-05-2018 KONTIC RADOMAN 5.00€
25-04-2018 RADULOVIC VLADAN 200.00€
24-04-2018 MINIC NIKOLA 9.46€
21-04-2018 VLAHOVIC DOO 20.00€
18-04-2018 Sandra Vuksanovic 20.00€
10-04-2018 HEL COMPANY DOO PODGORICA 150.00€
27-03-2018 IVANOVIC VESELIN 50.00€
21-03-2018 HEL COMPANY DOO PODGORICA 150.00€
06-03-2018 IVANOVIC VESELIN 50.00€
26-02-2018 BOROZAN NIKOLA 300.00€
23-02-2018 DJORDJIJE RADENOVIC 20.00€
22-02-2018 HEL COMPANY DOO PODGORICA 100.00€
31-01-2018 HEL COMPANY DOO PODGORICA 150.00€
29-01-2018 IVANOVIC VESELIN 50.00€
25-01-2018 ANEL PERAZIC 10.00€
19-01-2018 SVETOZAR TREBJESANIN 20.00€
10-01-2018 NEVLADINO UDRUZENJE TALAS BD 300.00€
29-12-2017 Snezana Rutesic 200.00€
15-12-2017 SVETOZAR TREBJESANIN 20.00€
15-12-2017 HEL COMPANY DOO PODGORICA 150.00€
14-12-2017 SIMOVIC MARJAN 10.00€
05-12-2017 DJURISIC DRAGANA 200.00€
27-11-2017 IVANOVIC VESELIN 50.00€
13-11-2017 MILOSAVA G VUJACIC 300.00€
10-11-2017 HEL COMPANY DOO PODGORICA 150.00€
28-10-2017 IVANOVIC VESELIN 50.00€
13-10-2017 HEL COMPANY DOO PODGORICA 150.00€
28-09-2017 GIMNAZIJA SLOBODAN SKEROVIC B SMJENA 99.00€
27-09-2017 IVANOVIC VESELIN 100.00€
21-09-2017 HEL COMPANY DOO PODGORICA 200.00€
05-09-2017 JOKANOVIC NEMANJA 5.00€
22-08-2017 NIKOLINA VUKOVIC 50.00€
17-08-2017 HEL COMPANY DOO PG 150.00€
24-07-2017 HEL COMPANY DOO PG 150.00€
24-07-2017 BUKILIC KOSA 300.00€
07-07-2017 GO GOLUBOVCI 1635.00€
28-06-2017 CRNOGORSKI TELEKOM AD PODGORI 598.00€
20-06-2017 Civil Engineers Montenegro 10.00€
16-06-2017 HEL COMPANY DOO PODGORICA 8 MARTA 150.00€
09-06-2017 SASA VUJICA RAICEVIC ZRTAVA 395.00€
02-06-2017 VUKCEVIC TANJA ZA DJECU Beogradska 20.00€
02-06-2017 VUKCEVIC TANJA ZA DJECU Beogradska 4.50€
17-05-2017 CRNOGORSKI TELEKOM AD PODGORI 46250.00€
17-05-2017 CRNOGORSKI TELEKOM AD PODGORI 281.00€
17-05-2017 CRNOGORSKI TELEKOM AD PODGORI 5167.00€
17-05-2017 CRNOGORSKI TELEKOM AD PODGORI 1424.00€
16-05-2017 DRUSTVO ZA TELEKOMUNIKACIJE MTEL DO 16738.00€
12-04-2017 BOKA KULTURNO UMJETNICKO 300.00€
24-02-2017 CRNOGORSKI TELEKOM AD PODGORI 19414.00€
24-02-2017 CRNOGORSKI TELEKOM AD PODGORI 12008.00€
23-02-2017 TELENOR outgoing AP in Oracle Bul 71623.18€
DatumBroj telefonaOperaterIznos
2021-12-01 22:50:52 +38269****57 Telenor 1.00€
2021-12-01 22:38:07 +38269****61 Telenor 1.00€
2021-12-01 22:38:02 +38269****61 Telenor 1.00€
2021-12-01 22:37:56 +38269****61 Telenor 1.00€
2021-12-01 22:35:47 +38267****49 Telekom 1.00€
2021-12-01 22:24:58 +38267****55 Telekom 1.00€
2021-12-01 22:19:27 +38267****55 Telekom 1.00€
2021-12-01 22:19:23 +38267****55 Telekom 1.00€
2021-12-01 22:19:20 +38267****55 Telekom 1.00€
2021-12-01 22:04:24 +38267****13 Telekom 1.00€
2021-12-01 21:39:56 +38267****56 Telekom 1.00€
2021-12-01 21:39:52 +38267****56 Telekom 1.00€
2021-12-01 21:17:35 +38269****26 Telekom 1.00€
2021-12-01 20:55:10 +38269****31 Telenor 1.00€
2021-12-01 20:39:55 +38267****43 Telekom 1.00€
2021-12-01 20:36:55 +38269****61 Telenor 1.00€
2021-12-01 20:36:37 +38269****61 Telenor 1.00€
2021-12-01 20:25:15 +38267****18 Telekom 1.00€
2021-12-01 20:25:13 +38267****18 Telekom 1.00€
2021-12-01 20:25:11 +38267****18 Telekom 1.00€
2021-12-01 20:25:08 +38267****18 Telekom 1.00€
2021-12-01 20:25:06 +38267****18 Telekom 1.00€
2021-12-01 20:25:03 +38267****18 Telekom 1.00€
2021-12-01 20:25:01 +38267****18 Telekom 1.00€
2021-12-01 19:50:36 +38267****28 Telekom 1.00€
2021-12-01 19:50:34 +38267****28 Telekom 1.00€
2021-12-01 19:43:17 +38267****11 Telekom 1.00€
2021-12-01 19:39:37 +38267****22 Telekom 1.00€
2021-12-01 19:34:46 +38269****58 Telenor 1.00€
2021-12-01 19:33:54 +38269****41 Telenor 1.00€
2021-12-01 18:50:39 +38269****44 Telenor 1.00€
2021-12-01 18:50:37 +38269****44 Telenor 1.00€
2021-12-01 18:50:36 +38269****44 Telenor 1.00€
2021-12-01 18:50:34 +38269****44 Telenor 1.00€
2021-12-01 18:50:32 +38269****44 Telenor 1.00€
2021-12-01 18:40:06 +38269****77 Telenor 1.00€
2021-12-01 18:13:27 +38269****30 Telenor 1.00€
2021-12-01 18:12:16 +38267****77 Telekom 1.00€
2021-12-01 18:07:17 +38269****43 Telenor 1.00€
2021-12-01 17:47:30 +38267****13 Telekom 1.00€
2021-12-01 17:28:04 +38269****15 Telenor 1.00€
2021-12-01 17:26:38 +38267****73 Telekom 1.00€
2021-12-01 17:23:00 +38267****13 Telekom 1.00€
2021-12-01 17:21:58 +38269****75 Telenor 1.00€
2021-12-01 17:08:22 +38267****13 Telekom 1.00€
2021-12-01 17:08:17 +38267****13 Telekom 1.00€
2021-12-01 17:08:11 +38267****13 Telekom 1.00€
2021-12-01 17:07:57 +38267****00 Telekom 1.00€
2021-12-01 17:05:17 +38269****11 Telenor 1.00€
2021-12-01 16:49:06 +38269****06 Telenor 1.00€
2021-12-01 16:49:01 +38269****06 Telenor 1.00€
2021-12-01 16:48:52 +38269****06 Telenor 1.00€
2021-12-01 16:32:39 +38267****75 Telekom 1.00€
2021-12-01 16:32:30 +38267****75 Telekom 1.00€
2021-12-01 16:26:19 +38269****14 Telenor 1.00€
2021-12-01 16:18:58 +38269****33 Telenor 1.00€
2021-12-01 16:17:56 +38267****59 Telekom 1.00€
2021-12-01 16:16:33 +38269****65 Telenor 1.00€
2021-12-01 16:08:59 +38267****06 Telekom 1.00€
2021-12-01 16:06:35 +38269****82 Telekom 1.00€
2021-12-01 16:06:21 +38269****23 Telenor 1.00€
2021-12-01 15:57:52 +38269****00 Telenor 1.00€
2021-12-01 15:53:49 +38269****70 Telenor 1.00€
2021-12-01 15:38:12 +38267****55 Telekom 1.00€
2021-12-01 15:34:10 +38269****64 Telekom 1.00€
2021-12-01 15:16:45 +38269****24 Telenor 1.00€
2021-12-01 15:15:55 +38263****00 Telenor 1.00€
2021-12-01 15:12:53 +38267****21 Telekom 1.00€
2021-12-01 15:12:51 +38267****21 Telekom 1.00€
2021-12-01 15:12:48 +38267****21 Telekom 1.00€
2021-12-01 15:11:46 +38269****93 Telenor 1.00€
2021-12-01 14:53:25 +38269****08 Telenor 1.00€
2021-12-01 14:53:15 +38269****08 Telenor 1.00€
2021-12-01 14:48:50 +38267****69 Telekom 1.00€
2021-12-01 14:35:33 +38269****77 Telenor 1.00€
2021-12-01 14:30:12 +38267****77 Telekom 1.00€
2021-12-01 14:13:42 +38269****21 Telenor 1.00€
2021-12-01 13:54:11 +38269****28 Telenor 1.00€
2021-12-01 13:45:05 +38267****13 Telekom 1.00€
2021-12-01 13:43:02 +38267****07 Telekom 1.00€
2021-12-01 13:43:01 +38267****07 Telekom 1.00€
2021-12-01 13:42:59 +38267****07 Telekom 1.00€
2021-12-01 13:42:57 +38267****07 Telekom 1.00€
2021-12-01 13:42:32 +38267****11 Telekom 1.00€
2021-12-01 13:39:15 +38267****68 Telekom 1.00€
2021-12-01 13:30:23 +38267****80 Telekom 1.00€
2021-12-01 13:28:26 +38267****01 Telekom 1.00€
2021-12-01 13:26:44 +38267****54 Telekom 1.00€
2021-12-01 13:24:10 +38267****22 Telekom 1.00€
2021-12-01 13:23:32 +38269****24 Telekom 1.00€
2021-12-01 13:18:29 +38267****47 Telekom 1.00€
2021-12-01 13:18:00 +38267****88 Telekom 1.00€
2021-12-01 12:53:46 +38267****07 Telekom 1.00€
2021-12-01 12:52:29 +38269****77 Telekom 1.00€
2021-12-01 12:37:26 +38267****72 Telekom 1.00€
2021-12-01 12:30:21 +38269****24 Telekom 1.00€
2021-12-01 12:30:17 +38267****98 Telekom 1.00€
2021-12-01 12:22:09 +38269****44 Telenor 1.00€
2021-12-01 12:10:35 +38267****07 Telekom 1.00€
2021-12-01 12:10:10 +38267****84 Telenor 1.00€
2021-12-01 12:01:04 +38267****90 Telekom 1.00€
2021-12-01 11:42:55 +38267****64 Telekom 1.00€
2021-12-01 11:34:24 +38269****10 Telekom 1.00€
2021-12-01 11:34:20 +38269****10 Telekom 1.00€
2021-12-01 11:34:12 +38269****10 Telekom 1.00€
2021-12-01 11:34:09 +38269****10 Telekom 1.00€
2021-12-01 11:34:05 +38269****10 Telekom 1.00€
2021-12-01 11:34:02 +38269****10 Telekom 1.00€
2021-12-01 11:33:57 +38269****10 Telekom 1.00€
2021-12-01 11:30:50 +38267****96 Telekom 1.00€
2021-12-01 11:22:08 +38269****33 Telenor 1.00€
2021-12-01 11:10:12 +38268****51 Telekom 1.00€
2021-12-01 11:08:44 +38267****99 Telekom 1.00€
2021-12-01 11:08:22 +38269****26 Telenor 1.00€
2021-12-01 11:04:20 +38267****99 Telekom 1.00€
2021-12-01 10:56:30 +38267****27 Telekom 1.00€
2021-12-01 10:48:41 +38267****65 Telekom 1.00€
2021-12-01 10:48:11 +38269****99 Telenor 1.00€
2021-12-01 10:43:17 +38267****32 Telekom 1.00€
2021-12-01 10:43:16 +38269****98 Telenor 1.00€
2021-12-01 10:38:12 +38268****15 Telenor 1.00€
2021-12-01 10:33:22 +38267****16 Telekom 1.00€
2021-12-01 10:33:15 +38267****16 Telekom 1.00€
2021-12-01 10:33:10 +38267****16 Telekom 1.00€
2021-12-01 10:32:50 +38267****58 Telekom 1.00€
2021-12-01 10:32:20 +38269****60 Telenor 1.00€
2021-12-01 10:28:44 +38269****09 Telenor 1.00€
2021-12-01 10:24:53 +38269****29 Telenor 1.00€
2021-12-01 10:16:58 +38267****60 Telekom 1.00€
2021-12-01 10:12:29 +38267****77 Telekom 1.00€
2021-12-01 10:12:27 +38267****77 Telekom 1.00€
2021-12-01 10:12:24 +38267****77 Telekom 1.00€
2021-12-01 10:12:22 +38267****77 Telekom 1.00€
2021-12-01 10:12:18 +38267****77 Telekom 1.00€
2021-12-01 10:09:56 +38267****52 Telekom 1.00€
2021-12-01 10:05:48 +38267****65 Telekom 1.00€
2021-12-01 10:02:03 +38267****92 Telekom 1.00€
2021-12-01 09:48:15 +38267****20 Telekom 1.00€
2021-12-01 09:48:13 +38267****20 Telekom 1.00€
2021-12-01 09:48:10 +38267****20 Telekom 1.00€
2021-12-01 09:48:08 +38267****20 Telekom 1.00€
2021-12-01 09:48:06 +38267****20 Telekom 1.00€
2021-12-01 09:48:03 +38267****20 Telekom 1.00€
2021-12-01 09:48:01 +38267****20 Telekom 1.00€
2021-12-01 09:47:58 +38267****20 Telekom 1.00€
2021-12-01 09:47:56 +38267****20 Telekom 1.00€
2021-12-01 09:47:53 +38267****20 Telekom 1.00€
2021-12-01 09:46:51 +38267****94 Telekom 1.00€
2021-12-01 09:45:57 +38269****10 Telenor 1.00€
2021-12-01 09:39:46 +38269****62 Telenor 1.00€
2021-12-01 09:39:09 +38269****47 Telenor 1.00€
2021-12-01 09:27:59 +38267****41 Telekom 1.00€
2021-12-01 09:25:06 +38269****09 Telenor 1.00€
2021-12-01 09:24:12 +38269****58 Telenor 1.00€
2021-12-01 09:11:12 +38269****84 Telenor 1.00€
2021-12-01 09:10:56 +38267****52 Telekom 1.00€
2021-12-01 09:09:36 +38269****00 Telenor 1.00€
2021-12-01 09:04:09 +38269****61 Telenor 1.00€
2021-12-01 09:04:05 +38269****61 Telenor 1.00€
2021-12-01 09:04:03 +38269****61 Telenor 1.00€
2021-12-01 09:04:01 +38269****61 Telenor 1.00€
2021-12-01 09:03:59 +38269****61 Telenor 1.00€
2021-12-01 09:03:57 +38269****61 Telenor 1.00€
2021-12-01 09:03:54 +38269****61 Telenor 1.00€
2021-12-01 09:03:52 +38269****61 Telenor 1.00€
2021-12-01 09:03:50 +38269****61 Telenor 1.00€
2021-12-01 09:03:48 +38269****61 Telenor 1.00€
2021-12-01 09:03:46 +38269****61 Telenor 1.00€
2021-12-01 09:03:37 +38269****89 Telenor 1.00€
2021-12-01 09:02:28 +38269****16 Telenor 1.00€
2021-12-01 09:01:29 +38267****72 Telekom 1.00€
2021-12-01 08:58:06 +38269****30 Telekom 1.00€
2021-12-01 08:56:18 +38269****38 Telenor 1.00€
2021-12-01 08:53:45 +38269****50 Telenor 1.00€
2021-12-01 08:51:09 +38267****33 Telekom 1.00€
2021-12-01 08:46:18 +38269****71 Telenor 1.00€
2021-12-01 08:46:16 +38267****26 Telekom 1.00€
2021-12-01 08:46:11 +38269****71 Telenor 1.00€
2021-12-01 08:45:56 +38267****07 Telekom 1.00€
2021-12-01 08:45:55 +38269****71 Telenor 1.00€
2021-12-01 08:45:51 +38267****49 Telekom 1.00€
2021-12-01 08:43:22 +38267****36 Telenor 1.00€
2021-12-01 08:42:05 +38267****85 Telekom 1.00€
2021-12-01 08:32:20 +38267****22 Telekom 1.00€
2021-12-01 08:26:58 +38269****18 Telenor 1.00€
2021-12-01 08:22:46 +38269****01 Telekom 1.00€
2021-12-01 08:20:07 +38267****88 Telekom 1.00€
2021-12-01 08:13:42 +38267****85 Telekom 1.00€
2021-12-01 08:11:43 +38267****77 Telekom 1.00€
2021-12-01 07:56:22 +38268****56 Telekom 1.00€
2021-12-01 07:42:54 +38267****93 Telekom 1.00€
2021-12-01 07:36:39 +38267****74 Telekom 1.00€
2021-12-01 07:29:05 +38267****99 Telekom 1.00€
2021-12-01 06:57:14 +38269****47 Telenor 1.00€
2021-12-01 06:37:39 +38269****21 Telenor 1.00€
2021-12-01 06:36:35 +38269****04 Telenor 1.00€
2021-12-01 06:31:49 +38269****11 Telenor 1.00€
2021-12-01 04:58:39 +38269****23 Telenor 1.00€
2021-12-01 02:56:09 +38267****88 Telekom 1.00€
2021-12-01 02:56:06 +38267****88 Telekom 1.00€
27573 donatora

*Uplate putem SMS-a će biti uplaćene na račun 50 dana nakon obračunskog perioda koji se vrši na kraju tekućeg mjeseca kada je SMS donacija izvršena.
* Korisnici M-tel mreže nemaju mogućnost praćenja donacija uživo. Njihove uplate se rasporedjuju na račun korisnika nakon uplate od strane operatera.
* Mobilni operateri će na račun Fondacije uplaćivati sredstva koja su uspjeli da naplate od korisnika koji su donirali SMS porukom.

Raspodjela sredstava

Raspodjela za Eldina Sabanovica 6260

Raspodjela za Sofiju Vesovic 2741

Raspodjela za Eldina Sabanovica 2741

Raspodjela za Sofiju Vesovic 1964

Raspodjela za Alena Muratovica 1964

Raspodjela za Eldina Sabanovica 1964

Raspodjela za bracu Novicevic 3067

Raspodjela korisnicima 47038

Raspodjela korisnicima

Raspodjela za Iva Radulovica

Raspodjela za Anesu Pejcinovic

Raspodjela za Radovana Krivokapica

Raspodjela za Sofiju Djukanovic

Raspodjela za Adeu Dervisagu

Raspodjela za Iva Radulovica

Raspodjela za Adeu Dervisagu

Raspodjela za Sofiju Djukanovic

Raspodjela za Radovana Krivokapica

Raspodjela za Anesu Pejcinovic

Raspodjela za Iva Radulovica

Raspodjela za Anesu Pejcinovic

Raspodjela za Radovana Krivokapica

Raspodjela za Sofiju Djukanovic

Raspodjela za Adeu Dervisagu

Anesa Pejcinovic raspodjela za 4,5,6,7,8,9 - 2018

Radovan Krivokapic raspodjela za 1,2,3,4,5,6,7,8,9 - 2018

Tihana Prelevic raspodjela za 1,2,3,4,5,6,7,8,9 - 2018

Jovan Cenic raspodjela za 1,2,3,4,5,6,7,8,9 - 2018

Milena Becanovic raspodjela za 1,2,3,4,5,6,7,8,9 - 2018

Sofija Vesovic raspodjela za 1,2,3,4,5,6,7,8,9 - 2018

Sofija Djukanovic raspodjela za 3,4,5,6,7,8,9 - 2018

Adnan Resulbegovic raspodjela za 3,4,5,6,7,8,9 - 2018

Adea Dervisaga raspodjela za 1,2,3,4,5,6,7,8,9 - 2018

Milena Becanovic raspodjela za 8,9,10,11,12 - 2017

Sofija Susic raspodjela za 11,12 - 2017

Sofija Vesovic raspodjela za 10,11,12 - 2017

Adea Dervisaga raspodjela za 9,10,11,12 - 2017

Jovan Cenic raspodjela za 7,8,9,10,11,12 - 2017

Tihana Prelevic raspodjela za 7,8,9,10,11,12 - 2017

Radovan Krivokapic raspodjela za 7,8,9,10,11,12 - 2017

Ilina Raonic raspodjela za 7,8,9,10,11,12 - 2017

Kristijan Radulovic raspodjela za 7,8,9,10,11,12 - 2017

Provizija banke za placanje

Za Ilinu Raonic

Za Kristijana Radulovica

Teleton prenos sredstava

Prenos za lijecenje Andjele Petrovic

Prenos za lijecenje Selene Mandic

×

PON-PET (08-16H):

+382(67) 99 89 88

Pošalji 1 na: 14543