Doniraj na

OPŠTI RAČUN
i pomogni svoj djeci podjednako...
Pošalji 1 na 14543
Opšti žiro i devizni račun Fondacije je račun u vlasništvu Fondacije koji je otvoren kod poslovne banke Fondacije, a u svrhu prikupljanja i raspodjele sredstava svim korisnicima podjednako.

Da bismo vam približili način funkcionisanja Opšteg računa Fondacije, u nastavku navodimo slučajeve u kojima će se donirana sredstva naći na pomenutom računu:

1) Svi donatori koji žele da pomognu korisnicima Fondacije putem SMS-a, mogu to učiniti na način što će upisati broj 1 u sadržaj poruke i poslati SMS na broj 14543. Takva donacija odlazi na Opšti račun Fondacije, sa kog će se sav donirani novac na kraju mjeseca dijeliti na ravnomjerne djelove na sve korisnike (odnosi se i na nove korisnike čiji profili budu otvoreni do kraja mjeseca u kojem su sredstva uplaćena).

2) Svi donatori koji žele da pomognu korisnicima Fondacije putem uplate, mogu uplatiti novac na žiro račun 520-14624-47 ili devizni račun 520042000000849635. Takva donacija, takođe će odlaziti na Opšti račun Fondacije, sa kog će se sav donirani novac na kraju mjeseca dijeliti ravnomerno svim korisnicima.

3) Ukoliko donator pogriješi broj, ime ili pošalje praznu poruku na 14543, takva poruka će se svakako tarifirati i ići će na Opšti račun Fondacije sa kog će na kraju mjeseca svim aktivnim korisnicima sredstva biti raspoređena podjednako.

Hitni slučajevi su izuzetak:

Tročlana komisija ljekara i članovi Upravnog odbora Fondacije imaju mogućnost da izuzetno hitne slučajeve naslove sa statusom prioriteta i u tom slučaju će se kompletna sredstva sa Opšteg računa prebaciti na račun onog Korisnika koji je ocjenjen kao najhitniji. Takvi slučajevi su teška oboljenja kod kojih sredstva moraju da se prikupe što prije jer korisnik vodi bitku sa vremenom.

Sve donacije na Opštem računu su transparentne i posjetioci portala www.budihuman.me mogu da ih vide u stvarnom vremenu upravo na ovoj stranici.
TREBA NAM VAŠA PODRŠKA
Broj žiro računa:520-14624-47
Broj deviznog računa:520042000000849635
PRIKUPLJENO:
21475.03 €
23939 donatora
21475.03 €
UPLATE NA RAČUN*
Datum Organizacija/Ime Iznos
2021-01-25 DJUROVIC DZEPO 50.00
2021-01-25 BRANKO VUKOVIC 30.00
2021-01-25 NATASA KOTLAS 20.00
* Prikazana sredstva za uplate na račun se nalaze na računu fondacije.Uplate putem SMS-a će biti uplaćene na račun nakon 50 dana nakon obračunskog perioda koji se vrši na kraju tekućeg mjeseca kada je SMS donacija izvršena.
SMS UPLATE*
Datum i vrijeme Operater SMS broj Iznos
2021-01-27 11:06:31 Telekom 38267****57 1.00
2021-01-27 11:00:16 Telenor 38269****03 1.00
2021-01-27 10:59:46 Telekom 38267****80 1.00
* Korisnici M-tel mreže nemaju mogućnost praćenja donacija uživo. Njihove donacije će se dodati na kraju mjeseca.
* Mobilni operateri će na račun Fondacije uplaćivati sredstva koja su uspjeli da naplate od korisnika koji su donirali SMS porukom.
SPECIFIKACIJA TROŠKOVA
Datum Organizacija Stavka Iznos
2021-01-27 Fondacija Budi human Raspodjela korisnicima 65000
2019-12-31 Fondacija Budi human Raspodjela za Iva Radulovica 4000
2019-12-31 Fondacija Budi human Raspodjela za Anesu Pejcinovic 4000
HVALA!
Pošalji 1 na 14543
DONIRAJ SADA
@
Pošalji email:
Pon-Pet(08-16h):